Rozmaitości
Źródło: fb/KWK Kołodziąż
Źródło: fb/KWK Kołodziąż

Stawiają na kobiety

Samorząd Mazowsza kolejny raz szuka pań, które angażują się w życie swojej miejscowości.

Często to właśnie one stoją za wszystkim, co dzieje się na danym obszarze. Mają pomysły, chęć działania i potrafią pociągnąć całą społeczność. To nie tylko organizacja dożynek, działania klubu gospodyń wiejskich, ale też coraz częściej poważne inwestycje i pozyskiwanie na nie dotacji. Właśnie dla takich liderek wiejskich przeznaczony jest konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”. Zgłoszenia trwają do 28 maja. Grupy działające na obszarach wiejskich najczęściej pielęgnują regionalne tradycje i kulturę, aktywizują mieszkańców i rozwijają potencjał swoich miejscowości. Ich działalność często nie byłaby możliwa bez energii i charyzmy liderek, które potrafią innych zmobilizować i przekonać do aktywnego udziału w realizowanych przedsięwzięciach. Aby je docenić i nagrodzić, co roku władze Mazowsza starają się wyłonić te najaktywniejsze.

Rywalizacja odbywa się w dwóch częściach. W pierwszym etapie oceniane są zgłoszenia wraz z opisem osiągnięć i potwierdzającymi je dokumentami (sprawozdaniami, zdjęciami czy relacjami w mediach). W drugim uczestniczki wezmą udział w rozmowie indywidualnej, będą musiały także wykazać się wiedzą o Mazowszu, a także programach PROW i KSOW.

 

Aktywność z roku na rok rośnie

Organizatorzy zauważają, że z roku na rok rośnie aktywność kobiet na Mazowszu, wzrasta także liczba uczestniczek konkursu. Dla najlepszych liderek i ich organizacji przygotowano szereg nagród o łącznej wartości do 30 tys. zł. Szczegóły dotyczące konkursu oraz zgłoszeń można znaleźć na stronie mazowieckiego biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: www.mazowieckie.ksow.pl. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród odbędzie się do końca września 2021.


Dlaczego wieś?

 

PYTAMY Janinę Ewę Orzełowską z zarządu województwa mazowieckiego

 

Dlaczego województwo mazowieckie tak bardzo wspiera obszary wiejskie?

 

Dla nas każdy zakątek Mazowsza jest bardzo ważny. Wychodzimy z założenia, że równomierny rozwój jest gwarancją sukcesu całego regionu. A ponieważ potencjał kryje się nawet w najmniejszej miejscowości, wspieramy też obszary wiejskie. To jeden z naszych priorytetów, tym bardziej że rolnictwo to ogromny atut naszego regionu. W tej dziedzinie od lat zajmujemy czołowe miejsce nie tylko w kraju, ale i w Europie. Stąd pochodzi co drugie jabłko i co czwarta truskawka w Polsce. Z kolei w produkcji papryki nasze województwo wyprzedza nawet Węgry. Chcemy utrzymać ten status, dlatego pomagamy, m.in. poprzez realizację naszych autorskich programów wsparcia. W tym roku na ten cel zarezerwowaliśmy w budżecie prawie ćwierć mln zł. Gros z tych pieniędzy, bo aż 151 mln zł, z czego 95 mln zł na nowe projekty, trafi na realizację zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To właśnie dzięki temu programowi udało się rozbudować oczyszczalnię ścieków w Maciejowicach, przebudować Publiczną Szkołę Podstawową w Gocławiu czy wybudować przedszkole przy zespole oświatowym w Stoku Lackim.

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się też Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw…

 

W tym programie to mieszkańcy decydują o tym, co chcieliby w ramach tych środków zrobić, a lista inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie jest długa. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w ramach tego programu zrealizowaliśmy prawie 2,8 tys. różnych projektów, w tym również z subregionu siedleckiego, takich jak: zakup nowych strojów i instrumentów dla orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrego III, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Helenowie czy budowa wiaty rowerowej w Mariance. Inwestujemy też w obiekty sportowe, ochronę powietrza, OSP czy mierniki suszy, których rola w rolnictwie jest nie do przecenienia. Nasze wsparcie to realna pomoc dla samorządów lokalnych, bo dzięki temu mogą realizować najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcia, które wpłyną na większy komfort i jakość ich życia.

 

Mieszkańcy dzisiejszych wsi często są bardziej zorganizowani i zżyci niż mieszkańcy miast.

 

To jeden z wielu plusów małych miejscowości. Na wsi mieszka znacznie mniej ludzi niż w mieście, więc siłą rzeczy wszyscy żyją bliżej siebie. Nie tylko znają siebie nawzajem i mają bliższe relacje, ale też borykają się z podobnymi problemami i wyzwaniami, jakie przed nimi stoją. Wiedzą, czego potrzebują, by w ich miejscowości żyło się lepiej, dbają o swoją okolicę i mają pomysły, jak ją rozwijać. Zakładają koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy lokalne grupy działania i stawiają na współpracę z lokalnymi samorządami, które pozyskują środki, aby pomysły mieszkańców urzeczywistnić.  Obecnie na wsi inwestuje się nie tylko w kanalizację i wodociągi, ale też w obiekty sportowe i kulturalne oraz centra rekreacji. Dzięki temu dzisiejsze wsie i niewielkie miejscowości nie przypominają tych sprzed 20 lat. Rozwijają się, a warunki życia nie odbiegają od tych w miastach. To już nie tylko pola uprawne, łąki czy hodowla zwierząt, ale również zmodernizowane szkoły, place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice wiejskie, ścieżki rowerowe i świetnie wyposażone ochotnicze straże pożarne.

 

Co ciekawe, bardzo często to właśnie kobiety stoją za sukcesami wiejskich organizacji.

 

To prawda i muszę przyznać, że bardzo mnie to cieszy. Na Mazowszu mamy mnóstwo kobiet, które są liderkami swoich lokalnych społeczności. Wiele z nich stoi na czele organizacji, które troszczą się o rozwój swoich miejscowości i pielęgnują dawne tradycje oraz zwyczaje. Energia, pasja i charyzma, z jaką Mazowszanki realizują swoje pomysły i integrują mieszkańców, są naprawdę godne podziwu. Doceniamy to, dlatego co roku organizujemy w ramach KSOW konkurs na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską województwa mazowieckiego. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na rolę, jaką kobiety odgrywają w rozwoju naszego regionu. Musimy bowiem pamiętać, że koła gospodyń, lokalne grupy działania czy stowarzyszenia niejednokrotnie nie zaistniałyby bez siły i motywacji mazowieckich kobiet.

 

Dziękuję za rozmowę.

JAG