Kultura
Źródło: RASIL.HOME
Źródło: RASIL.HOME

Stawiają na kulturę

Jan Pietrzak z kabaretem Pod Egidą oraz Wojciech Cejrowski będą gośćmi obchodów dziesięciolecia Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. A będzie co świętować. RaSIL - powstały z oddolnej inicjatywy mieszkańców Radzynia - to dziś jeden z najważniejszych animatorów kultury na Lubelszczyźnie.

Uroczystości rocznicowe odbędą się w niedzielę, 21 września. Zainauguruje je Msza św. w intencji stowarzyszenia odprawiona w kościele pw. Świętej Trójcy o 15.00. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą do Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Tam o 16.15 przewidziany jest koncert młodej, ale już obsypanej laurami Kameralnej Orkiestry Akordeonowej „Arti-Sentemo” pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły.

Rozstrzygnięty zostanie także konkurs fotograficzny „Pałace i dwory powiatu radzyńskiego”. Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości, o 17.30 wystąpi Jan Pietrzak.

Niezgoda na stagnację

Zaczynało się skromnie – od pomysłu i kilku zapaleńców, od niezgody na stagnację oraz ignorowanie kultury i aktywności mieszkańców przez nowe władze miasta. – Idea utworzenia stowarzyszenia pojawiła się w 2002 r., gdy po zmianie władzy samorządowej w mieście podupadła działalność kulturalna – wspomina Józef Korulczyk, prezes RaSIL. Pomysł zrealizowano w 2004 r. Bezpośrednim motywem była odmowa wsparcia przez władze miasta wydania kolejnego numeru Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.

W ciągu dekady stowarzyszenie stało się jednym z najważniejszych animatorów kultury nie tylko na Podlasiu, ale i w całej Lubelszczyźnie. Tę pozycję osiągnęło – co istotne – własnymi siłami, bez większego wsparcia władz samorządowych, a dzięki codziennej, systematycznej pracy, jednoczeniu różnych środowisk, bez blasku fleszy, a nawet akceptacji lokalnycn władz.

Wspierają i promują

Ilość inicjatyw, które RaSIL organizuje i którym patronuje, jest dziś imponujaca. Aktywność stowarzyszenia skupia się głównie na działalności wydawniczej, popularnonaukowej i kulturalnej, ale również na wspieraniu i promowaniu inicjatyw gospodarczych. Dzięki RaSIL ukazuje się Radzyński Rocznik Humanistyczny oraz Wschodni Rocznik Humanistyczny. Poza tym stowarzyszenie wydaje książki, zwłaszcza z zakresu nauk humanistycznych, organizuje sesje naukowe, wystawy, uroczystości patriotyczne, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne. RaSIL, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Radzyń”, od dwóch lat prowadzi portal internetowy radzyninfo.pl. W ramach stowarzyszenia działa Radzyńskie Towarzystwo Naukowe LIBRA, Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”. Ostatnio do RASIL dołączyła grupa „Radzyń Wyklęty”.

Docenieni nie tylko w regionie

– Stowarzyszenie swą działalnością wykracza poza środowisko lokalne. Podejmuje albo włącza się w inicjatywy regionalne i ogólnpolskie. Odnosi na tym polu znaczące sukcesy – podkreśla prezes J. Korulczyk. I dodaje: – Nasza działalność jest dostrzegana i doceniana przez samorządy oraz różne instytucje na południowym Podlasiu i Lubelszczyźnie, a nawet w kraju, co bardzo cieszy.

Corocznie Stowarzyszenie przyznaje nagrody w konkursie Promujemy Najlepszych. Statuetki „Radzyński Niedźwiadek” przyznawane są najlepszym samorządowcom, przedsiuębiorcom i animatorom kultury.

Anna Wasak