Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Studia na miejscu

Już za rok w Międzyrzecu pojawią się studenci wydziału zamiejscowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

– Do tej pory poważną przeszkodą był brak obiektu, który mógłby służyć studentom. Szansą na ponowne rozmowy z wyższymi uczelniami stało się nabycie przez miasto Pałacu Potockich – mówi burmistrz A. Grzyb. Władze były pewne, że chcą mieć w swoim mieście wyższą uczelnię, ale pamiętając problemy z poprzednimi szkołami ustalili, że ma to być wydział zamiejscowy uczelni o ustalonej renomie. W ciągu ostatnich miesięcy burmistrz odbył cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, reprezentowanej przez rektora M. Adamowicza, które dotyczyły utworzenia na terenie miasta interdyscyplinarnego wydziału zamiejscowego PSW.

Trzydziestoletnie użyczenie

Władze miasta życzyły sobie, by był to wydział z pełną infrastrukturą przypisaną wyższym uczelniom oraz oferujący kilka kierunków kształcenia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Natomiast uczelnia chciała mieć stabilną bazę do nieodpłatnego użytkowania przez dłuższy czas. Po negocjacjach wypracowano warunki porozumienia w sprawie utworzenia od 1 października 2011 r. wydziału uczelni, którego bazą ma być Pałac Potockich. Na ostatniej sesji rada miasta zgodziła się na użyczenie PSW tej nieruchomości do 30 czerwca 2041 r. W tym czasie ma ona być wykorzystywana na cele statutowe, czyli rozszerzenie bazy dydaktycznej uczelni. Umowa oraz porozumienie zostały podpisane 5 listopada przez burmistrza Artura Grzyba i rektora PSW Mieczysława Adamowicza.

Turystyka i rekreacja

Wydział na pewno przyciągnie studentów z okolicznych miejscowości, którym będzie bliżej do Międzyrzeca niż do Białej Podlaskiej. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, jakie kierunki zaoferuje studentom uczelnia. Na pewno będzie to turystyka i rekreacja oraz kilka innych, w zależności od zapotrzebowania. Rektor nie ukrywa, że dla uczelni stworzenie wydziału w Międzyrzecu to duże wyzwanie ekonomiczne, bo budynek trzeba dostosować, oraz organizacyjne. – Mam nadzieję, że uda się nam to wspólne przedsięwzięcie, jeśli z obu stron będzie dobra wola i chęć współpracy. Bez takiego współdziałania trudno będzie osiągnąć sukces – podkreślił rektor.

Inne uczelnie też by się przydały

Również Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie jest zainteresowana możliwością utworzenia swojego oddziału w Międzyrzecu. Międzyrzec, na zaproszenie burmistrza Artura Grzyba, odwiedził rektor uczelni dr Paweł Bromski. Powstanie oddziału szkoły, a docelowo jej wydziału oraz wybór kierunków kształcenia i specjalności warunkuje jednak zainteresowaniem chętnych do kształcenia. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki to uczelnia, która w Międzyrzecu bardzo by się przydała. Prowadzi studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunku politologia. Kadra WSSMiA to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni warszawskich.

BZ