Diecezja
Źródło: TN
Źródło: TN

Stuletnia świątynia

Obchody jubileuszu 100-lecia istnienia kościoła pw. św. Zygmunta zgromadziły w niedzielę, 20 września, rzesze wiernych.

Uroczystość rozpoczęło wejście biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w otoczeniu kapłanów do świątyni. Przy ołtarzu dostojnego gościa powitał gospodarz – dziekan łosicki i proboszcz parafii św. Zygmunta – ks. kan. Kazimierz Komar.

Następnie 100-letnią historię świątyni przypomniał Tomasz Dobrowolski – wieloletni nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Z. Kiernikowski. Dostojnemu celebransowi asystowali ks. prałat Jan Jaworski – wikariusz biskupi, ks. kan. Stanisław Grabowiecki, ks. kan. K. Komar oraz ks. kan. Henryk Rzeszotek – poprzedni proboszcz parafii św. Zygmunta. W uroczystościach jubileuszowych wzięli również udział księża z dekanatu łosickiego, pochodzący z parafii św. Zygmunta, poseł na sejm RP Krzysztof Borkowski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Ewa Orzełowska, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych oraz licznie zgromadzeni parafianie i zaproszeni goście.

W homilii biskup siedlecki przypomniał, jaką rolę w historii zbawienia odgrywa świątynia. Nie jest to tylko martwa budowla, ale miejsce, które daje nam przestrzeń do uświęcenia własnego życia, abyśmy stawali się świątynią Boga. Czy Bóg wszechmocny i nieogarniony może przyjść do wnętrza człowieka i tam stawać się Bogiem bliskim człowiekowi? Który ze sposobów bycia jest większy? – pytał kaznodzieja. Piękna świątynia, w której mieszka Bóg, czy ułomny człowiek, do którego wnętrza Bóg przychodzi? Prawdziwa świątynia Boga nieograniczonego to Syn Boży, który wszedł w historię ludzką jako wcielone Słowo, Jezus z Nazaretu. On przez przyjęcie ludzkiej natury pokazał, że Bóg mieszka tam, gdzie człowiek zmierza ku Jerozolimie, miejscu wydania Syna Człowieczego. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus otworzył nowy sposób istnienia świątyni. Odtąd jest ona zgromadzeniem wierzących w imię Chrystusa, czyli Jego Ciałem, wspólnotą ludzi, którzy idą drogą nawrócenia i podejmują swój krzyż. Dlatego sens kościoła-budynku jest taki, żeby ludziom gromadzącym się w jego murach była dawana szansa przeżywania obecności Boga w ich życiu – przypominał bp Kiernikowski.

Po zakończonej Eucharystii miała miejsce wspólna agapa w lokalu przy ul. Białostockiej.

Obecnie funkcjonujący kościół św. Zygmunta w Łosicach, wzniesiony w latach 1906-1909, jest trzecim w 500-letniej historii parafii, stojącym na tym samym miejscu. Pierwszy, ufundowany przez króla Zygmunta Starego w 1511 r., przetrwał do początku XVIII w. Naruszony zębem czasu oraz licznymi wojnami, szczególnie w latach 1656-57, i walkami w okresie wojny północnej (1700-1721), wymagał natychmiastowego gruntownego remontu. Dlatego też w latach 1731-32 wzniesiony został nowy drewniany kościół, fundacji starosty łosickiego Antoniego Miączyńskiego. Przetrwał on do 1878 r., kiedy to spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta.

TADEUSZ NIEŚCIORUK

ks. Mateusz Czubak