Aktualności
Stypendia do wzięcia

Stypendia do wzięcia

Samorząd województwa po raz czwarty uruchamia nabór na stypendia dla doktorantów prowadzących innowacyjne badania naukowe. W tym roku promowana będzie działalność, którą można w praktyczny sposób zastosować na terenie Mazowsza, podnosząc poziom rozwoju gospodarki regionu.

Obecny projekt nosi nazwę „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”. Planowane jest wsparcie dla 302 najwyżej ocenionych doktorantów, którzy otrzymają 60 tys. zł (średnio 5 tys. zł miesięcznie przez rok). Poza finansami stypendyści będą mogli liczyć na udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach związanych z tematyką komercjalizacji wiedzy. Otrzymają możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i prezentacji praktycznych rezultatów swoich prac badawczych na specjalistycznych platformach internetowych, adresowanych głównie do przedsiębiorców. Aby uzyskać stypendium, należy do 30 września zarejestrować wniosek, zakładając konto na portalu www.doktoranci.mazovia.pl, a następnie dostarczyć wydrukowaną i podpisaną wersję zarejestrowanego wniosku do urzędu marszałkowskiego. Poza tym doktoranci ubiegający się o stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki: mieć polskie obywatelstwo; mieszkać na terenie woj. mazowieckiego; być uczestnikiem ostatnich dwóch lat studiów doktoranckich lub mieć wszczęty w ciągu ostatnich pięciu lat przewód doktorski; prowadzić badania naukowe w ramach studiów doktoranckich lub wszczętego przewodu doktorskiego w szkole wyższej albo w placówce naukowej z siedzibą w woj. mazowieckim oraz wykazywać zgodność tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych z obszarami matematyczno-przyrodniczymi i technologicznymi, a także określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji (szczegóły na stronie: www.doktoranci.mazovia.pl).

MLS