Aktualności
Susza

Susza

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy na terenie całej Polski, w urzędach miast i gmin na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza rolnicy mogą składać specjalne wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych.

Powołane przez urzędy komisje będą szacowały straty w uprawach zbóż ozimych i jarych, a także krzewach i drzewach owocowych. Do wniosku producent zobowiązany jest dołączyć m.in.: wniosek o płatności bezpośrednie (wniosek ARiMR), kopię zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wypis z rejestru gruntów. Jak prognozuje Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w obecnej chwili niedobory wody spowodowały straty w plonach niektórych upraw na poziomie nawet kilkudziesięciu procent. Według szacunkowych danych deficyty w uprawie zbóż jarych wynoszą 10-20% (lokalnie na słabszych klasach gleb 35%). W przypadku zbóż ozimych straty sięgają 10-15% (na słabszych klasach gleb do 25%). Plony rzepaku będą gorsze o 5-10%, a drugi pokos traw jest słabszy o ok. 30%. 

MLS