Diecezja
Źródło: K
Źródło: K

Świadkowie jedności

„Duch Święty, którego otrzymujemy na różne sposoby, ale szczególnie w czasie Liturgii, komunikuje nam wielką Prawdę, że Bóg jedna nas ze sobą, nie poczytując nam naszych win, naszych grzechów” - mówił 23 stycznia, we wspomnienie Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy - Błogosławionych Męczenników Podlaskich, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Głównym punktem uroczystości była Eucharystia w obrządku bizantyjsko-słowiańskim celebrowana w siedleckiej katedrze. Przewodniczyli jej ks. Zbigniew Nikoniuk, proboszcz jedynej w Polsce parafii neounickiej pw. św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem oraz bp Zbigniew Kiernikowski.

W homilii biskup siedlecki mówił o ogromnej roli liturgii w dziele pojednania. „Bóg daje nam życie, z którym my możemy iść w świat, przebaczając, biorąc skutki grzechów naszych sióstr i braci na siebie”. Zrozumienie tego jest trudne, ale zdaniem pasterza diecezji: „po to przychodzimy na Liturgię, do tego Tronu Łaski, żeby stąd czerpać moc, by wracać w nasze życie i być świadkami tego, że Bóg nam przebaczył i że przez to stajemy się Jego ciałem, Jego własnością”. 

„Niech więc nasze serca – mówił dalej ks. biskup – nasze myślenie, nasza wyobraźnia będą poddane temu, co się tu dzieje w sposób misteryjny. Bo nie wszystko rozumiemy, ale na pewno czujemy ten powiew Ducha, który w nas utwierdza Moc bycia w Komunii, w Jedności, w Przebaczeniu. Święta Liturgia – dzieło Boga i dzieło człowieka. My wypełniamy pewne gesty, Bóg swoją łaską spełnia w nas Swoje dzieło, dokonuje w Nas takiego harmonizowania, uzgodnienia, homologizacji, ujednolicenia języka, ujednolicenia myślenia, ujednolicenia odczuwania, byśmy na wzór Jego Syna także byli dziećmi Boga. W takim duchu trwajmy w tej Liturgii”. 

Bp Zbigniew Kiernikowski wielokrotnie podkreślał, że Unitów Podlaskich powinno się odbierać i czcić jako znaki jedności Kościoła. „Historia Unitów Podlaskich jest bardzo znamienna, gdyż dotyczy jedności Kościoła, jedności z Piotrem. Męczennicy Podlascy są skutkiem grzechu rozdzielonych Kościołów i przez oddanie swego życia, przez przelanie krwi są tymi, którzy wzywają Kościoły rozdzielone i poszczególne osoby będące w Kościele do jedności” – tłumaczył na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Wyjaśnił, że we współczesnych czasach powinno się Męczenników Podlaskich „odbierać jako tych, którzy chcą być dla nas dzisiaj znakami jedności Kościoła”.

Podczas piątkowej liturgii ogłoszono także dekret Biskupa Siedleckiego mianujący nowych kanoników w diecezji siedleckiej:

Ks. Piotr Sawczuk, kanclerz Kurii Siedleckiej, został mianowany kanonikiem gremialnym, scholastykiem kapituły katedralnej,

Ks. Eugeniusz Filipiuk, proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach, został mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej,

Ks. prałat Ryszard Kardas, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, został przeniesiony z grona kanoników honorowych do gremium kapituły janowskiej,

Ks. Andrzej Olszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie, został mianowany kanonikiem honorowym kapituły janowskiej,

Ks. dr Krzysztof Burczak, pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz profesor WSD, został mianowany kanonikiem honorowym kapituły łukowskiej,

Ks. Kazimierz Chełstowski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Kotuniu, został mianowany kanonikiem honorowym kapituły łukowskiej,

Ks. Stanisław Staręga, proboszcz parafii pw. Trójcy Św. w Borowiu, został mianowany kanonikiem gremialnym kapituły parczewskiej,

Ks. Włodzimierz Tendorf, proboszcz parafii w pw. Wniebowzięcia NMP w Parysowie, został mianowany kanonikiem gremialnym kapituły parczewskiej,

Ks. Walerian Grondzik, emerytowany proboszcz parafii w Przesmykach, został mianowany kanonikiem honorowym kapituły parczewskiej

Natomiast w Pratulinie biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Henryk Tomasik odprawił w południe 23 stycznia uroczystą Mszę św., podczas której odsłonił i poświęcił tablicę upamiętniającą życie i dzieło śp. księdza kanonika Józefa Szajdy, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich Martyrium. „Zmarły w grudniu 2008 r. kapłan był bardzo zaangażowany w proces beatyfikacyjny Unitów Podlaskich, Męczenników z Pratulina. Koordynował także przygotowania do udziału diecezji siedleckiej w beatyfikacji 6 października 1996 r. w Rzymie”- poinformował proboszcz i kustosz Sanktuarium w Pratulinie, ksiądz Marek Kot.

W ramach Stowarzyszenia Martyrium ks. Józef Szajda rozpoczął serię wydawniczą „Unici Podlascy” poświęconą szeroko pojmowanej sprawie unijnej na Podlasiu. Wydawał także przez kilka lat kalendarze o tematyce unickiej i podlaskiej. W latach 1992-95 w ramach modlitwy o beatyfikację Męczenników Podlaskich zorganizował Dni Świadectwa Wiary w Pratulinie. Troszczył się o utrwalenie i zabezpieczenie miejsc pamięci martyrologium Unitów Podlaskich, koordynował także prace związane z zagospodarowaniem Pratulina i innych miejsc pounickich na Podlasiu.

KRP