Aktualności
Świat, który odszedł

Świat, który odszedł

Jeszcze do końca listopada w sali gminnego ośrodka kultury można oglądać wystawę fotografii Adama Trochimiuka pt. „Tamten świat”.

Ekspozycja jest pierwszym wspólnym działaniem przedstawicieli pięciu gmin: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Wisznice oraz Sosnówka, którzy 28 sierpnia podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kultury. Z gminy Sosnówka partnerami porozumienia jest miejscowy GOK oraz Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Intencją partnerstwa jest wspieranie działań lokalnych instytucji kultury, wspólne realizowanie projektów oraz pozyskiwanie środków finansowych.

Wystawa bialskiego fotografa, dokumentalisty i obserwatora zachodzących przemian społecznych pokazuje przede wszystkim zaskakujące kontrasty podlaskiej rzeczywistości minionych lat.

MLS