Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Świat wielu pytań

27 września odbyła się kolejna edycja Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, poświęcona dwóm palącym problemom: przeciwdziałaniu agresji oraz pomocy dzieciom z płodowym zespołem alkoholowym (FAS).

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka, odprawiona w sanktuarium św. Józefa. Część merytoryczną spotkania zaplanowano w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Mariusz Jędrzejko. Poruszył w swoim wystąpieniu wiele aspektów dotyczących wychowania. Zachęcał do uważnego obserwowania „ponowoczesnego świata”, w tym przekazów medialnych i nowinek technologicznych, i przeciwstawiania się kłamstwu we wszelkiej postaci. - Brońmy tego, co ważne, ale nazywajmy rzeczy o imieniu - zachęcał, podkreślając, że za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice. Szkoła i Kościół mogą tylko ich wspierać. Podkreślał również, że największą przeszkodą jest dzisiaj chaos informacyjny i obfitość przekazu płynącego z telewizji i internetu, które są „obciążeniem” dla mózgów naszych dzieci.

Zachęcał do angażowania ich w sport, rozmawiania z nimi nt. współczesnych zagrożeń, ale i codziennych problemów, z jakimi borykają się nasze rodziny.

 

Jest problem

„Zrozumieć dziecko z FAS” – to temat wystąpienia dr Teresy Jadczak-Szumiło, od lat zajmującej się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD. – Alkohol to toksyna. Ma o wiele większe skutki dla naszego organizmu, niż kiedykolwiek spodziewalibyśmy się, sięgając po lampkę wina – zaznaczyła na początku. Szczególnie niebezpieczny jest dla dziecka w okresie życia płodowego. Następstwo to całe spektrum wad. Dzieci z FAS wymagają innego podejścia, innych form nauczania, a do tego potrzebna jest nauczycielom wiedza. – Nie trzeba wysyłać ich do szkoły specjalnej, tylko zmienić podejście. Rozprasza je nadmiar bodźców, np. nadmiar pomocy naukowych w klasie. Zdarza się, że wszystko, co się do nich mówi, biorą dosłownie. Mogą też mieć problemy z orientacją w przestrzeni – uwrażliwiała prelegentka.

W Polsce przybywa dzieci z FAS, niestety brakuje systemowej opieki – właściwej diagnostyki i terapii. Najczęściej mają wpisane w orzeczeniu zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Tymczasem powinny mieć zapewnioną pomoc w systemie z tytułu uszkodzeń neurologicznych.

 

Ciąg dalszy nastąpi

Drugą część forum stanowiły certyfikowane warsztaty dla nauczycieli. Poza możliwością wysłuchania ciekawych prelekcji, można też było zaopatrzyć się w książki dotyczące poruszanych tematów i zapoznać z ofertą Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach w zakresie wsparcia oddziaływań wychowawczych.

Z forum zadowolona jest Stefania Hęciak z Katolickiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców, od 27 lat organizującego tę cykliczną imprezę. Powodem do radości jest przede wszystkim wysoka frekwencja, potwierdzająca, że wiedzy nt. wychowania poszukują tak nauczyciele, katecheci, jak i rodzice. – Już dzisiaj myślimy o programie przyszłorocznego forum – zapewnia. – Dziękuję wszystkim uczestnikom, jak też społeczności Katolickiej Szkoły Podstawowej, która już kolejny raz gościła nas w swoich progach. Liczę, że z czasem to ona weźmie na swoje barki organizację FNRiW – dodaje S. Hęciak.


Zaświadczenia dla uczestników

Nauczyciele biorący udział w XXVII Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, którzy są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o udziale w wykładach oraz warsztatach, mogą kontaktować się w tej sprawie, pisząc na adres: shstenia@poczta.fm. Jako tytuł wiadomości należy wpisać „Forum”, w treści maila natomiast – podać imię i nazwisko uczestnika FNRiW oraz dane placówki, na której adres zostanie przesłany dokument.

LA