Aktualności
Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich

​Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka, będzie okazją, aby wesprzeć działania charytatywne, prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

14 listopada we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej zbierane będą na ten cel datki na tacę.

Organizacja od 30 lat koncentruje swoje siły na zmniejszaniu niedoli mieszkańców z terenu obejmującego część województwa mazowieckiego i lubelskiego, ale również reaguje na katastrofy, które dotykają ludzi w różnych częściach Polski, a nawet za jej granicami.

– Ubóstwo to temat ciągle aktualny. Mimo ogólnej poprawy warunków materialnych w naszej ojczyźnie, zgłasza się do nas wiele osób samotnych i rodzin w trudnym, a nawet dramatycznym położeniu. Własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie nawet podstawowych potrzeb: choć jednego gorącego posiłku w ciągu dnia, ubrań i obuwia, lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego czy sfinansowania operacji, czasem koniecznej do przeżycia. A to tylko część  problemów nad którymi się pochylamy – mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Siedlecka Caritas będzie mogła z zebranych środków realizować działania statutowe – będzie nadal obejmować wsparciem dzieci i młodzież w lepszym starcie w dorosłe życie, osoby chore i z niepełnosprawnościami, pogrążone w ubóstwie, seniorów, bezrobotnych, bezdomnych, pogorzelców i ofiary kataklizmów.

Wszyscy, którzy pragną dołączyć się do dzieła Caritas, mogą 14 listopada przekazać datek na tacę lub wpłacić darowiznę na konto  Bank Spółdzielczy O/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010.

Anna Nowińska