Diecezja
Świeccy, którzy wypełniają misję

Świeccy, którzy wypełniają misję

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży obchodzili swoje patronalne święto. Eucharystia sprawowana 24 listopada przez bp. Zbigniewa Kiernikowskiego - wraz z uroczystym „Credo” - zakończyła obchody Roku Wiary w diecezji siedleckiej.

Koncelebransami Eucharystii byli m.in. ks. kan. Wojciech Hackiewicz – diecezjalny asystent AK, ks. Adam Pietrusik – diecezjalny asystent KSM, ks. prałat Jerzy Kalinka i ks. prałat Eugeniusz Filipiuk. Śpiewy podczas liturgii wykonał chór katedralny pod dyrekcją ks. Michała Szulika.

Królowanie Chrystusa

W homilii bp Kiernikowski wyjaśnił, jak należy właściwie rozumieć królowanie Jezusa Chrystusa. – Tajemnica królowania Boga przekracza wszelkie kategorie ludzkiego pojmowania władzy. Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ma inną dynamikę i sposób urzeczywistniania się – nauczał. – Jezus Chrystus stał się Głową całego ciała, czyli Kościoła. Wszyscy przez Niego odkupieni są członkami Jego Ciała, a On – jak czytamy Liście do Hebrajczyków – „nie wstydzi się nazywać swymi braćmi tych, których uświęca”, nawet gdy czują się, jak łotr, przybici do krzyża. Są to najgłębsze relacje i związki, jakie wyznaczają sposób panowania Chrystusa jako Glowy wobec wszystkich odkupionych i całego stworzonego świata. W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, jesteśmy zaproszeni, aby słuchając Słowa Bożego, wyznać: „Oto myśmy kości twoje i ciało”, wzbudzając w sobie świadomość przynależności do Mesjasza, Pasterza i Potomka króla Dawida, który objawił i urzeczywistnił swoje królestwo przez wydanie siebie do tego stopnia, że każdy z nas może należeć do Niego. On bowiem stał się dla nas całkowicie dostępny przez dar z Siebie – zwłaszcza w Eucharystii. Kończący się Rok Wiary zaprasza nas, byśmy we wszystkim, co czynimy, poddali się panowaniu Jezusa Chrystusa – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Święto AK i KSM

Na zakończenie Eucharystii dziewięciu nowych członków Akcji Katolickiej i 23 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyło przyrzeczenia członkowskie. Dalsze uroczystości odbyły się w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury. Zgromadzonych powitali Ilona Trojnar – prezes KSM i Tadeusz Federczyk – prezes zarządu AK. Ważnym momentem spotkania było powołanie nowego oddziału KSM w parafii Trójcy Świętej w Borowiu, a także przyznanie statuetki „Zwiastun” fundacji „Nasza Szkoła”.

W słowie pasterskim skierowanym do zebranych biskup siedlecki podkreślił, że w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dziękujemy Panu Bogu za świeckich, którzy wypełniają swoją misję w Kościele wypływającą z sakramentu chrztu. Następnie głos zabrali Wojciech Kudelski – prezydent Siedlec oraz Janina Orzełowska – wicemarszałek województwa mazowieckiego.

W drugiej części spotkania ks. Stanisław Chodźko przybliżył uczestnikom zjazdu historię i działalność KSM w diecezji siedleckiej. Nie zabrakło też specjalnych statuetek z podziękowaniem dla byłych asystentów i prezesów KSM. Otrzymali je: ks. Stanisław Chodźko, ks. Marek Chomiuk, ks. Wojciech Hackiewicz, ks. Jarosław Dziedzic, Leszek Sawicki (redaktor techniczny „Echa Katolickiego”), Grzegorz Skwierczyński, Jacek Garbaczewski, Beata Tymińska, Michał Niedzielak i Anna Okuń.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w swoich szeregach zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także konkretny sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w parafii bądź w szkole, ale w stowarzyszeniu stanowiącym jedną wielką rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. KSM Diecezji Siedleckiej w 2013 r. włączyło się w wiele inicjatyw m.in. w przygotowanie festiwalu muzyki chrześcijańskiej „Hosanna” i „Jerycha Młodych” oraz organizację IV Mistrzostw Polski w Piłkę Siatkową i III Mistrzostw Polski Tenisa Stołowego.

Uroczystość Chrystusa Króla to również główne święto Akcji Katolickiej. W działalność Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej zaangażowanych jest obecnie ponad 500 osób zrzeszonych w 36 parafialnych oddziałach. Członkowie AK mają świadomość, że Kościół to nie tylko zgromadzenie liturgiczne, ale także wspólnota ewangelizująca, niosąca światu Jezusa Chrystusa.


„Zwiastun” – „Naszej Szkole”

Fundacja „Nasza Szkoła” została powołana w 2002 r. Jej członkowie wywodzą się z kręgu rodzin z parafii św. Stanisława w Siedlcach. W 2003 r. fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Ideą, która przyświecała pozyskiwaniu funduszy z 1%, było powstanie katolickiej szkoły podstawowej. Cel ten udało się zrealizować po nawiązaniu współpracy z diecezją siedlecką. W 2011 r. zaczęły funkcjonować Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach. Dzięki refundacji czesnego przez fundację do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodziców nie byłoby stać na kształcenie dziecka w innej placówce niepublicznej. Szkoły gwarantują wysoki poziom nauczania oraz szeroką paletę zajęć dodatkowych. Ich atutem są małe, liczące do 18 uczniów klasy, co sprzyja indywidualizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, a przy tym zapobiega anonimowości. Dzieci i młodzież czują się bezpieczni dzięki otoczeniu ich dobrą opieką i stworzeniu rodzinnego klimatu. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na aspekt wychowawczy i oparcie go na stabilnym – wyrastającym z Ewangelii – systemie wartości. W KSPiKG podstawowym warunkiem podejmowanych działań jest ścisła współpraca rodziców i nauczycieli. Aktywnie uczestniczą oni w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, korzystają z konferencji, warsztatów, dni skupienia i rekolekcji. Dzięki temu rozwija się nie tylko dziecko, ale też cała rodzina.

Więcej informacji na stronach: www.fundacja.katolicka.szkola.pl i www.kspig.pl.


KSM w Borowiu – tworzymy historię!

Początkowo zainteresowanie KSM nie było oszałamiające, lecz z każdym spotkaniem tendencja rosła. Na początku września 2012 r. nasz oddział liczył 12 osób, a pod koniec października tego roku liczba członków wzrosła do 40.

Powstawanie naszego oddziału KSM zbiegło się ze zmianą proboszcza parafii. Za kadencji ks. kan. Stanisława Staręgi w sercu naszego obecnego asystenta ks. Radka Osipacza zrodziło się pragnienie założenia KSM przy parafii pw. Trójcy Świętej. Bardzo ważnym „katalizatorem” w tworzeniu naszego oddziału były czuwania oraz wieczory chwały! Czuwanie młodych w Kodniu, które odbyło się 19 października 2012 r., zamknęło dwa miesiące raczkowania naszej formacji!

Od pierwszej niedzieli grudnia ubiegłego roku pomagaliśmy w rozprowadzaniu po każdej Mszy św. świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W międzyczasie wpadliśmy na pomysł kolędowania, który spotkał się z entuzjazmem wszystkich KSM-owiczów, naszego asystenta oraz proboszcza ks. Dariusza Parafiniuka. Część z nas właśnie wtedy, poprzez bezpośrednie spotkanie z ludźmi, utwierdziła się, że droga, którą idziemy jest słuszna, niektórzy natomiast nabrali wątpliwości.

Szkolenie pierwszego stopnia „Witamy w KSM”, w którym uczestniczyliśmy, rzuciło konkretne światło na to, czym jest stowarzyszenie. Poznaliśmy naszą historie, cele i środki. Bardzo miło było również spotkać wielu młodych ludzi, którzy szukają, dla których Bóg i ojczyzna nie są tylko pustymi słowami.

Drugie obchodzone przez nas święto patronalne Chrystusa Króla Wszechświata miało wyjątkowy charakter. Po Eucharystii, na kolejnej części uroczystości otrzymaliśmy oficjalną decyzję o powołaniu naszego oddziału KSM! Tym samym po roku przygotowań wyszliśmy z „podziemi”, aby oficjalnie i pełnoprawnie stać się działającym oddziałem!

Nieocenione znaczenie w naszej działalności mają cotygodniowe spotkania formacyjne oraz te, na których śpiewamy, tańczymy i rozmawiamy, a czasem milczymy. Paradoksalnie w towarzystwie milczy się nam lepiej niż w samotności… Na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy nas dopingują, wspierają nas, ale też tych, którzy są trudni w relacjach.

Wspólna Eucharystia, adoracja są tym czymś, co dodaje nam skrzydeł. I choć nie zawsze jest kolorowo, choć bywa czasem ciężko, to działamy na chwałę Boga i dla dobra ludzi! Obecnie nasz oddział liczy 23 członków. Motywacją do działania dla nas jest zawołanie KSM: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów? Gotów!

Michał Stułka, prezes KSM w Borowiu

ks. Mateusz Czubak