Aktualności
Święto jabłka

Święto jabłka

Wycieczka „jabłkowym szlakiem”, warsztaty kuchni molekularnej i piknik rolniczy to atrakcje towarzyszące projektowi „Ułęskie Święto Jabłka” realizowanemu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ułężu.

Głównym celem inicjatywy jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu wszelkich projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnicy zadania wezmą udział w wizycie studyjnej do Sandomierza pn. „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym” oraz warsztatach kuchni molekularnej pn. „Dla Smakoszy”. Program działania obejmuje także spotkanie z właścicielami tłoczni soków u Sary i Pawła Poterków w Trzciankach oraz wydarzenie towarzyszące w postaci podsumowującej projekt imprezy pn. „Jabłkowy piknik rolniczy”.

Adresatami planowanej na 22-24 lipca wizyty studyjnej pn. „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym” są potencjalni oraz obecni producenci produktów lokalnych z terenu gminy Ułęż i powiatu ryckiego. Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami i technikami sadowniczymi stosowanymi w sadach ziemi sandomierskiej. Poznają też możliwości zastosowania ich w swoich gospodarstwach. Program projektu obejmuje również wyjazd do restauracji „Gościniec pod Lasem” w Grabowcach Dolnych, podczas którego uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu nowoczesnych metod kulinarnych, m.in. kuchni molekularnej. Przygotowując potrawy, będą uczyć się wydobywać z nich czystość smaków nietypowymi sposobami.

Projekt zostanie podsumowany podczas „Jabłkowego pikniku rolniczego”. Celem imprezy plenerowej jest promocja jakości życia na wsi oraz wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Piknik służyć ma również integracji lokalnej społeczności, promocji produktów lokalnych, jak też folkloru, zwyczajów i tradycji. Impreza połączona ma być z występami Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnego Koła Teatralnego, pokazem kulinarnym, występami dzieci i młodzieży. Do dyspozycji uczestników będą też stoiska wystawiennicze, punkty informacyjne instytucji związanych z branżą rolniczą. Dodatkową atrakcją imprezy mają być konkursy.

Tego rodzaju przedsięwzięcia cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród rolników, jak i całej społeczności wiejskiej. Na potrzeby realizacji zadania została podpisana umowa partnerska o współpracy z dodatkowymi partnerami KSOW: gm. Ułęż, KGW z Korzeniowa, Sobieszyna i Zosina oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Korzeniowie.

AW