Aktualności
Święto miodów

Święto miodów

3 sierpnia odbędzie się doroczne „Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2014”. Uroczystość o 12.00 rozpocznie Msza św. sprawowana w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce.

Po Eucharystii organizatorzy zapraszają wszystkich na imprezę plenerową do pobliskich Ławek. Tu od 14.00 po oficjalnym otwarciu i okolicznościowych przemówieniach na scenie zaprezentują się zespoły i twórcy ludowi. Na uczestników będą czekały liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Każdy będzie miał również możliwość zakupu różnych odmian miodów, a także innych produktów pszczelich oraz książek i sprzętu do gospodarki pasiecznej. Patronat honorowy nad imprezą objęli: starosta łukowski Janusz Kozioł, burmistrz miasta Łuków Dariusz Szustek oraz wójt gminy łuków Mariusz Osiak. W gronie organizatorów „Święta Miodów Ziemi Łukowskiej 2014” jest Koło Pszczelarzy im. K. Lewickiego oraz Muzeum Regionalne w Łukowie.

MLS