Aktualności
Święto pieśni ludowej

Święto pieśni ludowej

Dziewięć zespołów ludowych z terenu województw lubelskiego i mazowieckiego zaprezentowało swoje umiejętności wokalne i taneczne w ramach tegorocznej edycji „Międzypowiatowego Jarmarku Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi Łukowskiej 2021”.

Zorganizowane po raz siódmy wydarzenie miało miejsce 19 września na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Żdzarach. Idea wspólnego biesiadowania oraz popularyzowania tradycji ludowego śpiewania i grania została zainspirowana przez kierowniczkę zespołu Jagódki ze Żdżar Elżbietę Dynek. Co roku do udziału w święcie pieśni ludowej i biesiadnej zraszane są zespoły z ościennych powiatów, które poprzez nawiązaną współpracę i dobrosąsiedzką wymianę kulturalną mogą zaprezentować swoje walory artystyczne szerszemu gronu odbiorców. Mecenat nad wydarzeniem sprawuje powiat łukowski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. W tym roku na scenie oprócz gospodarza – zespołu Jagódki – na scenie wystąpiły: Czerwona Jarzębina z gminy Stanin, Kobierzec ze Starych Kobiałek, Zalesianki z Zalesia, Niezapominajki z Dminina, Konopnicka Kapela Wojciecha z gminy Konopnica, Zespół Śpiewaczy Chodów, Modry len z Adamowa oraz Melodia z Domaszewnicy. Występy artystów, oprócz licznie przybyłych mieszkańców regionu, oklaskiwali m.in. senator Stanisław Gogacz, wójt gminy Mariusz Osiak, proboszcz parafii w Dąbiu ks. Marek Wasilewski oraz przedstawiciele łukowskiego starostwa powiatowego.

MLS