Diecezja

Święto słowa Bożego

Troje uczniów: Paweł Dołęgowski, Natalia Wesołowska oraz Maria Lewczuk, będzie reprezentowało diecezję siedlecką w Niepokalanowie podczas finału 28 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Zostali oni wyłonieni 18 kwietnia, po etapie pisemnym oraz dogrywkach ustnych na szczeblu diecezjalnym, które odbyły się w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim. W sumie do drugiego etapu konkursowych eliminacji przystąpiło około 2,5 tys. uczestników z 794 szkół w Polsce - informuje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, organizator inicjatywy.

Jej celem jest – niezmiennie – zaproszenie młodych do czytania i zgłębiania Pisma Świętego. Zakres tematyczny tegorocznej edycji OKWB obejmuje Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie. Ta tematyka nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który rozważa o synodalności, aby zwrócić szczególną uwagę na wspólnotowy wymiar Kościoła.

Niech słowo w nas kiełkuje
Spotkania finałowe w całym kraju rozpoczęła wspólna modlitwa – Eucharystia lub celebracja słowa, w której oprawę zaangażowali się katecheci i uczestnicy konkursu. W siedleckim centrum, zanim przystąpiono do części pisemnej testu, który składał się z 45 pytań, z uczestnikami modlił się bp Grzegorz Suchodolski – o pogłębienie wiary, nadziei i miłości oraz wylanie i rozpalenie darów Ducha Świętego. – Niech Duch Święty pomoże naszym umysłom, sercom, woli i pamięci dobrze przeżyć dzisiejszy dzień. Prosimy o odnowienie w nas miłości do tego słowa, które rodzi wiarę i czyni nas żywymi uczestnikami zbawczej wspólnoty w Chrystusowym Kościele – mówił.
Jak zauważył bp Suchodolski, hasło „Poczuj radość Ewangelii”, które przyświeca tegorocznej edycji konkursu, zaczerpnięto z Adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. – Chcemy poczuć radość Ewangelii, czyli radość Bożego słowa także dzisiaj, mierząc się z Księgą Sędziów i Dziejami Apostolskimi. Niech będzie to święto słowa Bożego, niech poznawanie Ewangelii daje wam wewnętrzną radość, a to, co jest w was – wyłoni tych najlepszych, którzy przejdą do kolejnego etapu. Wszyscy jesteście tryumfatorami, bo każdy, kto bierze Biblię do ręki, medytuje ją i na niej buduje swoje życie, jest zwycięzcą – przekonywał.

Młodzi w Kościele
Organizatorzy z „Civitas Christiana” podkreślają, że OKWB nie jest zwykłym konkursem, bo dotyczy Bożego słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. – Obok rywalizacji konkursowej proponujemy młodym ludziom warsztaty i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia – zaznacza prezes stowarzyszenia Kamil Sulej. Jak dodaje, uczestnicy etapu diecezjalnego zaproszeni są też – przed finałem ogólnopolskim w Niepokalanowie – na Spotkanie Młodych z Biblią, które organizowane jest 13 maja na Jasnej Górze. – Wierzę, że nawet po konkursie Ewangelia będzie cały czas towarzyszyć młodzieży. A owoce inicjatywy, jaką jest OKWB, będą drogowskazem w dorosłym życiu – przekonuje K. Sulej. Jednocześnie chwali Kacpra Kowalczyka, nowego koordynatora konkursu w diecezji siedleckiej (który sam kiedyś był uczestnikiem OKWB), zauważając jego chęć działania dla Kościoła. Rola młodych ludzi oraz osób świeckich w tej wspólnocie – jak podkreśla – jest nieoceniona.

Słowo na drogę
Uczestnicy inicjatywy zgodnie przyznają, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia. Również nasi diecezjalni laureaci nie traktują lektury Pisma Świętego jak obowiązku w ramach przygotowań do konkursu, ale żyją słowem Boga na co dzień. I choć najlepsi w OKWB mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe, to największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili z niego życiowy drogowskaz.
O tym właśnie mówił zgromadzonym w siedleckim centrum Kacper Leszczyński. W swoim świadectwie opowiadał o doświadczeniu oazy, która stała się dla niego swoistą przepustką do codziennego kontaktu z Bogiem, rozmowy z Nim twarzą w twarz. Rozważania te i spotkania – praktykowane codziennie – niejednokrotnie już pokazały drogę, przyniosły wskazówki, dały odpowiedź w trudnych momentach. Kacper przekonywał, że słowo Boże wywraca świat do góry nogami. Zaś o tym, jak żyć słowem Bożym w codzienności i jak je czytać – mówił ks. Radosław Piotrowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Radość i nadzieja
W ocenie ks. Rafała Pietruczuka, przewodniczącego komisji konkursowej, młodzi ludzie solidnie przygotowali się do konkursowych zmagań. – Niektórzy naprawdę włożyli całe swoje serce i pewnie też dużo czasu, pochylając się nad treściami Pisma Świętego. Dzieje Apostolskie często są odczytywane w liturgii. Natomiast Księga Sędziów jest mniej znana, mimo iż na pewno kojarzymy takie postacie jak Samson czy Gedeon. Jako kapłan wierzę, że czytając tę właśnie księgę, uczestnicy konkursu mogli zobaczyć, że Bóg – poprzez historię tak bardzo odległych postaci jak sędziowie starotestamentalni czy wspólnota pierwotnego Kościoła – przemawia do nas także dzisiaj i daje nam radość oraz nadzieję na naszą codzienność. To zaś, co widzimy w Dziejach Apostolskich, to przede wszystkim Kościół żyjący zmartwychwstałym Chrystusem – Kościół radosny mimo prześladowania i cierpienia. Mam nadzieję, że uczestnikom konkursu udało się wejść w tę paschalną radość.

IZU