Kultura
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Święto teatru

Straszydełka i Już kończymy triumfowały podczas lubelskiego przeglądu form teatralnych. W finale zaprezentowało się dziesięć grup.

VII Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II odbył się 18 marca w Lublinie. Artystycznym zmaganiom przyświecały słowa Papieża Polaka: Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie zamknięty na miłość. Prezentacje teatralne oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Adamczyk i Elżbieta Hasiek - instruktorki teatralne, ks. dr Mariusz Lach - kierownik artystyczny teatru KUL, Jacek Brzeziński - aktor teatru Provisorium, Robert Grudzień - solista Filharmonii Lubelskiej oraz jury młodzieżowe pod kierunkiem Krystyny Chodkiewicz.

Teatr „Straszydełka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie reprezentowała czteroosobowa grupa: debiutująca Natalka Dyjak, Rafał Nurzyński, Patryk Łazuga i Jakub Frączek. Zaprezentowali spektakl „Gdzie jesteś… źródło?” według „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II, który na tyle zachwycił jury, iż uhonorowało go pierwszym miejscem i „Złotą Maską”.

Za wybór tekstów i scenariusz odpowiadał instruktor GOK i opiekun teatru Sławomir Żyłka. Opiekę artystyczną nad całością sprawowała Barbara Michalczuk. – Pomysły reżyserskie są dziełem całego zespołu – podkreśla S. Żyłka. – Jesteśmy zaszczyceni nagrodą. Jest nam tym bardziej miło, że dwa spośród przyznawanych przez komisję artystyczną indywidualnych wyróżnień aktorskich przypadły naszym aktorom: N. Dyjak i R. Nurzyńskiemu – dodaje.

Krajobraz serca

Z kolei młodzi aktorzy z grupy teatralnej „Już kończymy” działającej w Radzyńskim Ośrodku Kultury zagrali autorską etiudę „Kilka zdarzeń z życia człowieka”. Została ona udoskonalona przez wprowadzenie symboliki ludzkich dłoni, będącej nawiązaniem do słów papieża: „Dłonie są krajobrazem serca”. Aktorzy całkowicie zmienili dotychczasową konwencję spektakli; przedstawienie opierało się głównie na muzyce i dynamicznym tańcu. Grupa grała również poza sceną, wchodząc w bezpośredni kontakt z publicznością. Jury uhonorowało „Już kończymy” wyróżnieniem. Za kreację aktorską otrzymała je także Weronika Zielińska. Do radzyńskiego teatru powędrowała ponadto nagroda publiczności przyznana przez jury młodzieżowe.

Teatr wystąpił w składzie: W. Zielińska, Weronika Wronowska, Aleksandra Zbirska, Olga Śliwińska, Agata Grudzień, Joanna Matuszewska, Aleksandra Rozwadowska, Natalia Pawełczak i Gabriel Krzewicki. Całość wyreżyserowała opiekunka artystyczna grupy Ewa Śliwińska. – Bardzo cieszą mnie sukcesy teatru. To taki mały prezent na nadchodzące święta i Międzynarodowy Dzień Teatru – podsumowuje.

Małgorzata Kołodziejczyk