Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Święto życia

8 września w bialskiej parafii Narodzenia NMP przeżywano podwójną uroczystość. Centralnym punktem była Msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk.

Przed sumą ksiądz biskup poświęcił wieńce i pieczywo dożynkowe. W Eucharystii wzięły udział setki wiernych. Kościół był wypełniony po brzegi. Uroczystość uświetnił chór z Baranowicz.

Na początku homilii bp P. Sawczuk mówił o genezie uroczystości Narodzenia NMP. Przypomniał, że w liturgii święto narodzenia obchodzone jest tylko w trzech przypadkach – Kościół wspomina przyjście na świat św. Jana Chrzciciela, Maryi i Pana Jezusa. W większości przypadków czci się raczej narodziny dla nieba.

Wymodlona przez rodziców

– Teologowie mówią, że Maryja była Matką Syna Bożego, córką Boga Ojca i Oblubienicą Ducha Świętego. Podkreślają w ten sposób związek Matki Najświętszej z całą Trójcą Świętą. U podstaw czci, jaką okazujemy Maryi, jest oczywiście osoba Jezusa Chrystusa, to z Jego powodu została Ona wybrana przed wiekami. Ewangelia osadza narodziny Jezusa w historii ludu wybranego. Sięga do mesjańskich obietnic związanych z rodem Dawida – tłumaczył biskup. Zaznaczył, że informacje na temat narodzenia i młodości Matki Bożej pochodzą z ksiąg apokryficznych. To one podają, że Maryja była córką Joachima i Anny, którzy przez wiele lat borykali się z problemem bezdzietności.

Ciężka próba wiary

– Dziś pochylamy się z szacunkiem nad tęsknotą przeżywaną przez wszystkich ludzi pragnących dziecka, którym jednak nie jest to dane. W dokumencie Donum vitae wydanym przez Kongregację Nauki Wiary czytamy, że pragnienie posiadania dziecka przez małżonków jest czymś naturalnym. Wyraża się w nim powołanie do ojcostwa i macierzyństwa, wpisane w miłość małżeńską. Owo pragnienie może być jeszcze silniejsze w przypadkach par małżeńskich dotkniętych nieuleczalną bezpłodnością. Bezpłodność, niezależnie od jej przyczyn i związanych z nią prognoz, jest ciężką próbą. Kongregacja podkreśla jednak, że nie ma czegoś takiego, jak prawo do dziecka. Właśnie z takiej postawy wypływa dążenie do stosowania metody in vitro, ocenianej negatywnie z punktu widzenia nauki Kościoła. Jeśli coś jest technicznie możliwe, nie znaczy, że jest równocześnie etycznie dobre i moralnie dozwolone. W nowe technologie medyczne zaangażowani są nie tylko lekarze i pacjenci, ale również różni lobbyści i instytucje finansowe, zainteresowane nie tyle dobrem człowieka, co zyskiem – podkreślał ksiądz biskup.

Bp P. Sawczuk zaznaczył, że uroczystość Narodzenia NMP kieruje naszą uwagę na wartość i piękno wszystkich narodzin. To okazja do dziękczynienia za dar życia. To również dzień, w którym powinniśmy przepraszać za wszystkie grzechy przeciwko życiu, za zadawanie bólu, niesienie śmierci i wszystkie zbrojne konflikty.

Po Mszy św. kapłani błogosławili dzieci. Potem wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na przykościelny teren, na którym odbył się parafialny festyn. Z okazji odpustu przygotowano poczęstunek, loterię fantową i turniej piłki nożnej.

AWAW