Kultura
Źródło:
Źródło:

Świętość codziennego użytku

W Muzeum Ziemi Garwolińskiej zorganizowano wystawę ikon domowych z prywatnej kolekcji Petru i Andrieja Costinów z Mołdawii zatytułowaną „Świętość codziennego użytku.”

 
Honorowy patronat nad wystawą objął Iurie Bodrug, ambasador Mołdawii w Polsce, zaś mecenatu podjęli się: starosta garwoliński Marek Chciałowski, prepozyt garwoliński ks. Ryszard Andruszczak oraz kustosz muzeum Witold Lempka.

 

Sceny z życia świętych

Wystawa składa się z 88 ikon wykonanych pomiędzy XVII a XX w. na terenie oddziaływania cerkwi prawosławnej w Mołdawii, Ukrainie oraz Rosji. Przedstawiają one sceny ze Starego i Nowego Testamentu oraz z życia świętych. Dominują wśród nich przedstawienia Matki Bożej, Chrystusa Pantokratora oraz Trójcy Świętej.

Wystawę otwarto 3 listopada. Licznie zebranych uczniów, nauczycieli oraz gości powitał dyrektor placówki, Andrzej Kujda. Właściciel kolekcji, Petru Costina podziękował za obecność oraz scharakteryzował własne zbiory. Natomiast ambasador Mołdawii, Iurie Bodrug zaznaczył, że w jego kraju wiele mówi się o Polsce i ma marzenie, aby w Polsce, która jest przyjacielem Mołdawii, pogłębiano wiedzę o jego państwie. Z kolei starosta Marek Chciałowski, wyraził radość, iż ekspozycja została zorganizowana w pierwszej kolejności w powiecie, a dopiero później trafi do Warszawy. Jego zdaniem, każda wystawa wzbogaca region garwoliński, a prezentowana kolekcja ma dodatkowo służyć poznaniu społeczeństwa mołdawskiego. Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, dr Tadeusz Samborski podzielił się z publicznością „wrażeniem człowieka przybywającego do Garwolina”, porównując wystawę, będącą „kwintesencją aktywności społecznej oraz pasji kolekcjonera” z Muzeum Ziemi Garwolińskiej, „zrodzonym z czyjegoś serca i pomysłu.” – Garwolin może być dumny ze swoich synów i obywateli, bo tworzą nową jakość – dodał T. Samborski.

 

Przybliżyć Mołdawię

Na zakończenie, Bożenna Antoszczyk, koordynatorka wystawy, wyraziła podziękowanie dla wszystkich osób, które przyczyniły się do jej powstania. Wśród obecnych znaleźli się również przedstawiciele Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego z prezesem Zbigniewem Węgrzynkiem na czele oraz radny sejmiku mazowieckiego, Leszek Celej. Całość imprezy zakończył interesujący występ młodzieży w narodowych strojach mołdawskich  oraz okolicznościowy poczęstunek.

Mariusz Rombel