Kultura
Szansa wykorzystana

Szansa wykorzystana

W sarnackim Zespole Szkół im. Bohaterów Akcji V2 podsumowano projekt „Umiem, wiem, potrafię”, realizowany od czerwca 2007 r. w ramach inicjatywy „Szkoła równych szans”.
22 stycznia odbył się wernisaż prac uczniów miejscowej szkoły, którzy wraz z opiekunką koła plastycznego Ireną Paździor odbyli wycieczkę po regionie, sfotografowali techniką scrapbookingu, a następnie namalowali na szkle kapliczki i figury znajdujące się na terenie Gminy Sarnaki. Uroczystość, poza eksponowaniem prac młodych artystów, stała się okazją do podsumowania całego projektu. Na wernisażu pojawili się nie tylko mieszkańcy osady, rodzice i autorzy prac, ale również wicestarosta powiatu łosickiego Andrzej Lipka i artysta plastyk Maciej Falkiewicz. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Aura” z miejscowego ośrodka kultury.
– W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano różnorodne projekty, dzięki którym uczniowie mogli bezpłatnie skorzystać z zajęć o charakterze sportowym, edukacyjnym i artystycznym – mówi dyrektor ZS Barbara Michoń, pomysłodawca i koordynator projektu. – Dzięki zaangażowaniu nauczycieli udało się zrealizować zajęcia w ramach 7 działań. Na realizację projektu przyznano nam 65.489,80 zł z funduszy Unii Europejskiej – podsumowuje.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 230 uczniów, a niektórzy brali udział w kilku działaniach. Młodzież otrzymała wielką szansę i świetnie z niej skorzystała. Można chyba powiedzieć, że to szkoła wykorzystanych szans.

Magdalena Szewczuk