Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Szczególny dar dla muzeum

Urna z ziemią pobraną z miejsca urodzin Tadeusza Kościuszki została umieszczona w maciejowickim muzeum naczelnika insurekcji 1794 r.

Przekazaną przez przedstawicieli oddziału mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego urnę wykonano w hucie Niemen w Brzozówce na Białorusi w maju 1935 r. Powstała ona jako zapasowa tej, w której złożono serce marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym z napisem „Matka i serce syna” umieszczono 12 maja 1936 r. w mauzoleum na wileńskiej Rossie. 27 października w miejscowości Mereszowszczyzna na Polesiu – miejscu urodzin Tadeusza Kościuszki, pobrano ziemię do urny, by 30 listopada przekazać do maciejowickiego muzeum.

Uroczystości odbyły się na maciejowickim rynku, przy pomniku naczelnika Kościuszki, gdzie przy udziale pocztów sztandarowych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach, Zespołu Szkół w Samogoszczy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie i Ochotniczej Straży Pożarnej Maciejowice i Podłęż, delegacji szkół, przedstawiciele PTTK przekazali wójtowi Sylwestrowi Dymińskiemu urnę z ziemią oraz protokół pobrania i akt przekazania ziemi społeczności Maciejowic. W okolicznościowym przemówieniu wójt Dymiński podziękował za ten cenny dar, który zajmie szczególne miejsce wśród pamiątek po generale Kościuszce, bohaterze dwóch narodów.

W uroczystym przekazaniu daru uczestniczył proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ks. Stanisław Marczuk, zastępca wójta Ryszard Brodziak, dyrektorzy szkół, delegacja Zespołu Szkół Przymierza Rodzin w Warszawie, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawiciele społeczności Mereszowszczyzny z Białorusi i mieszkańcy gminy Maciejowice.

Waldemar Jaroń