Aktualności
Szkoła Letnia Języka Polskiego

Szkoła Letnia Języka Polskiego

W ramach Szkoły Leniej Języka Polskiego tym roku w Siedlcach znajomość języka i kultury polskiej doskonali 65 osób z 14 państw: Chin, Kazachstanu, Gruzji, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Bułgarii, Słowacji, Czech, Chorwacji, Serbii, Francji i Belgii. Są to najlepsi studenci polonistyk zagranicznych lub lektoratów języka polskiego. Tylko niektórzy z nich mają polskie korzenie.

W ramach Szkoły Letniej mają zajęcia dydaktyczne (lektoraty języka polskiego i zajęcia kierunkowe) oraz kulturalne (wycieczki, spotkania, wieczorki poezji). Kurs jest projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie. Uczestnicy Szkoły są stypendystami Rządu Polskiego. Szkołą już po raz kolejny kieruje dr hab. Beata Walenciuk-Dejneka.

Podczas spotkania Anna Sochacka i Sławomir Marchel mówili o funkcjonowaniu samorządu w Polsce. Przybliżenie tej problematyki było szczególnie ważne dla słuchaczy z krajów postkomunistycznych, w których zmiany polityczne nie pociągnęły za sobą budowy społeczeństwa samorządnego. Realizacja idei, która zakłada, że społeczność lokalna sama decyduje o sobie jest wyzwaniem dla obywateli jeszcze wielu państw dawnego bloku komunistycznego. Uczestnikom spotkania przybliżono również historię Siedlec. Po wystąpieniach przedstawicieli władz Miasta słuchacze Szkoły Letniej zadawali pytania dotyczące funkcjonowania samorządu siedleckiego. O dobrej atmosferze podczas spotkania świadczy to, że uczestnicy z Serbii, Gruzji, Słowacji, Chin i Białorusi spontaniczne zaprezentowali swoje narodowe pieśni. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali “Hej, sokoły”.

LA