Diecezja
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Szkoła z Duchem

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej obchodzi w tym roku mały jubileusz. W listopadzie minęło pięć lat od jej inauguracji. - Ten czas pokazał, że decyzja biskupa siedleckiego o powołaniu do istnienia tej instytucji była owocem działania Ducha Świętego, o czym świadczą zarówno fakty, jak i liczby. Poza tym to był czas niesamowitej łaski - podkreśla ks. dr Tomasz Bieliński, dyrektor SNE.

Głównym punktem obchodów piątej rocznicy działalności SNE, które miały miejsce 21 listopada w parafii św. Józefa, była Msza św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. To szczególne wydarzenie poprzedziły dwudniowe rekolekcje, które dyrektor SNE poprowadził w formule hybrydowej: Eucharystia w kościele, a konferencje przez internet. W homilii pasterz Kościoła siedleckiego przypomniał m.in., że nowa ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii w środowiskach, w których Jezus jest znany; w środowiskach, gdzie istnieją wspólnoty parafialne, a dotyczy ona przede wszystkim tych, którzy choć już zostali ochrzczeni, to Jezusa Chrystusa z różnych przyczyn nie znają. - Tak się ułożyło ich życie, że w dziecięcym i młodzieńczym wieku nie znaleźli nikogo, kto by im o Chrystusie powiedział i wprowadził w życie łaski.

Kościół dostrzegł tę sytuację i chcąc jej zaradzić i przybliżyć Chrystusa tym, którzy, będąc ochrzczonymi nie zostali wprowadzeni w życie łaski, a także tym, którzy nie zostali ochrzczeni, ale tego pragną, zachęcił parafie i Kościoły diecezjalne do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. Stąd powstały szkoły nowej ewangelizacji – wyjaśnił biskup, dziękując za pięć lat posługi siedleckiej SNE, która w tym czasie podejmowała wiele inicjatyw ewangelizacyjnych.

Bp Gurda zwrócił również uwagę na fakt, że dzisiaj można zauważyć podejmowaną na coraz większą skalę próbę niszczenia ludzkich sumień. – Służy temu zmiana pojęć, pojawiające się nowe definicje człowieka, rodziny, ojcostwa, macierzyństwa, dziecka. Zło nazywa się dobrem – podkreślił. – Dlatego potrzebni są prorocy, świadkowie, którzy w imię Boga będą głosić prawdę. Będą ratować ludzkie sumienia od deprawacji, od zniszczenia. Będą ratować człowieka. Wielkie zadanie stoi przed SNE. Oby potrafiła w kolejnych latach swej posługi spełniać swe zadanie, włączając się w misje Kościoła. Jej posługę polecamy Matce Bożej. Ona dała nam Jezusa i siebie Mu ofiarowała. Tylko oddanie siebie Jezusowi i Kościołowi, tak jak Maryja, gwarantuje owocność naszego ewangelizacyjnego działania – zauważył bp Gurda.

Po pierwsze: kerygmat

Jubileusz jest także okazją do wspomnień. Wprawdzie siedlecka SNE oficjalne ruszyła pięć lat temu, jednak inicjatywy ewangelizacyjne były podejmowane od dawna. Zaangażowanym w nie osobom przyświecał zawsze jeden cel: głosząc kerygmat, doprowadzić adresatów do osobistego spotkania z żywym Zbawicielem. – Powołanie naszej szkoły było potrzebne do inicjowania i koordynacji tych działań – mówi ks. T. Bieliński, dodając, iż od początku swego istnienia szkoła włączyła się w międzynarodowy program SESA (Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja). – Dzięki temu korzystamy ze sprawdzonej metodologii, co daje nam prawo prowadzenia ponad 20 różnych tematycznie kursów ewangelizacyjnych – zaznacza dyrektor siedleckiej SNE, która należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji i ściśle współpracuje z prawie z 40 SNE działającymi na terenie całej Polski

Fakty i liczby

Podstawową formą działalności SNE są kursy ewangelizacyjne. Szkoła oferuje ich ponad 20. Są skierowane do wszystkich: zarówno do katolików zaangażowanych w życie parafialne, jak i do „letnich”, wątpiących, „wierzących – niepraktykujących”, a nawet nieochrzczonych. W kursach mogą uczestniczyć zarówno świeccy, jak i osoby duchowne. Zatem szkoła budzi ku wierze, następnie formuje ku ewangelizacji, a finalnie kształtuje formatorów ewangelizatorów. Przez pięć lat siedlecka SNE przeprowadziła ponad 40 weekendowych kursów ewangelizacyjnych (Nowe Życie, Emaus, Jan, Tobiasz i Sara, Pryscylla i Akwila oraz kursy Świadectwo). Ponadto zorganizowała 200 edycji warsztatów ewangelizacyjnych skierowanych do tych, którzy chcą się dzielić wiarą. W ramach Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. włączyła się i poprowadziła spotkania z młodzieżą z zagranicy na siedleckich błoniach, w Kodniu, w Białej Podlaskiej i w Radzyniu Podlaskim. SNE poprowadziła też parafialne jubileuszowe misje ewangelizacyjne, m.in. w parafiach: Woskrzenice, Dokudów, Parczew, Wola Wereszczyńska i Żuków. Zaangażowało się w nie prawie 100 osób świeckich z dziesięciu wspólnot. Były też rekolekcje szkolne, dni skupienia dla kandydatów do bierzmowania (kilkanaście serii w różnych diecezjach). W czasie Adwentu i Wielkiego Postu członkowie SNE brali udział w rekolekcjach parafialnych (30 serii), podczas których głosili świadectwa i posługiwali, wspomagając księdza rekolekcjonistę. Sztandarową inicjatywą SNE są też Wieczory Chwały. W ich ramach ciągu pięciu lat odbyło się ponad 20 koncertów uwielbieniowych z głoszeniem kerygmatu w Siedlcach i w innych miastach. Ewangelizatorzy spotykali się również z tzw. trudną młodzieżą, m.in. w zakładzie poprawczym dla dziewcząt. Innym ważnym projektem była Ewangelizacja nad Jeziorem Białym w Okunince k. Włodawy. Każda z pięciu edycji gromadziła przez trzy dni od 50 do 100 ewangelizatorów.

 

Każdy może zostać uczniem Jezusa

Kadra SNE to przede wszystkim siedlecka Wspólnota Jednego Ducha, ale również inne osoby należące do różnych ruchów, stowarzyszeń i wspólnot działających na terenie diecezji siedleckiej. – W sumie mowa tu o ponad 120 wolontariuszach, którzy przez te pięć lat poświęcili swój czas, talenty i pieniądze dla dzieła ewangelizacji – zaznacza ks. T. Bieliński, dodając, iż każdy może zostać uczniem SNE. – Jest to szkoła Jezusa, a On zaprasza każdego do wejścia w relację Mistrz – uczeń. Każdy ochrzczony jest posłany, by dzielić się wiarą i jest to nie tyle obowiązek, co przywilej. Szkoła uczy, jak czynić to właściwie, tj. z rozsądkiem i szacunkiem dla odmienności poglądów, z odwagą i radością, w mocy Ducha Świętego i w duchu Kościoła oraz tak, by w naszych słowach i życiu Chrystus zawsze był najważniejszy. Serdecznie zapraszam do odwiedzania strony internetowej Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej (www.sne.siedlce.pl), gdzie można znaleźć informacje o jej działalności oraz terminarz kolejnych kursów, szkoleń i innych naszych inicjatyw – zachęca dyrektor siedleckiej SNE.

MD