Aktualności
Szkoła z imieniem

Szkoła z imieniem

Gimnazjum nr 1 otrzyma imię Orląt Lwowskich. Stosowną uchwałę przyjęli jednogłośnie radni podczas odbywającej się 26 marca miejskiej sesji.

 Decyzja o nadaniu szkole imienia podjęta została wcześniej przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Pozytywnie na temat wyboru imienia wypowiedział się również samorząd uczniowski. Sprzyjającą opinię wydały ponadto lubelski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz radzyński oddział Archiwum Państwowego w Lublinie. Uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się 30 maja. Tego dnia zostanie również poświęcony sztandar. Na jego rewersie będzie widniał biały orzeł na czerwonym tle oraz napis: „Mortui sunt, ut liberi vivamus” („Polegli, byśmy żyli wolni”), jaki znajduje się na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Z kolei na awersie wybity zostanie wizerunek najmłodszego kawalera Orderu Virtuti Militari – 13-letniego „orlęcia lwowskiego” Antosia Petrykiewicza.

MLS