Aktualności
Szkoła z tradycjami

Szkoła z tradycjami

Społeczność Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. Rocznicowe spotkanie zainaugurowała Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Następnie zebrani w asyście pocztów sztandarowych udali się na plac szkoły, gdzie przed obeliskiem patrona placówki – twórcy Dywizjonu 303 – miał miejsce apel pamięci oraz ceremonia złożenia kwiatów. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie okolicznościowej tablicy upamiętniającej pokolenia, które współtworzyły stuletnią historię placówki.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych na jubileusz gości, zebrani mogli m.in. przenieść się w czasie dzięki przygotowanej przez uczniów i nauczycieli placówki inscenizacji oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry wojskowej z Dęblina. – To wyjątkowa historia. 100 lat pięknej, dumnej szkoły. Szkoły, z której wyszło wielu znakomitych absolwentów. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak wspaniale kultywujecie polską tradycję i polską historię powiedział do zebranych wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Na ręce dyrektor placówki Anny Zając, wojewoda przekazał dyplom uznania za „konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kultywowanie pamięci o Dywizjonie 303 i jego twórcy, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału a także rozwijanie talentów i pasji oraz dbałość o dobro wspólne małej ojczyzny”.

Więcej w papierowym wydaniu ECHA.

MLS