Aktualności
Szokujące podwyżki

Szokujące podwyżki

Blisko 50% więcej zapłacą odbiorcy za 1 m³ pobranej z miejskiego wodociągu wody i tyle samo odprowadzonych ścieków.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadzi nowe stawki.

Dotychczas obowiązujące taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta wynosiły dla gospodarstw domowych wraz z podatkiem VAT 3,88 zł/m³ i zbiorowego odprowadzania ścieków 6,57zł/m³. Razem daje to 10,45 zł za m³ wskaźnika wodomierza. Prawdopodobnie od połowy grudnia mieszkańców czeka podwyżka. Za 1 m³ wody trzeba będzie zapłacić 4,45 zł, a za ścieki 11,1 zł/m³.

W sumie za metr sześć wody odbiorca zapłaci w granicach 15,4 zł.

Po roku obowiązywania nowej taryfy ceny znowu podskoczą do 16,8 zł. Na tym jednak nie koniec. Następna podwyżka przewidziana jest za kolejny rok i osiągnie poziom 17,05 zł za m³.

Na wzrost cen decydujący wpływ miały m.in. budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcia te współfinansowane były ze środków unijnych.

Jak się dowiedzieliśmy, nowe taryfy MPWiK zamierzało wprowadzić znacznie wcześniej i zwróciło się z takim wnioskiem do organu regulacyjnego, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Jednak burmistrz Garwolina złożył w tej sprawie odwołanie. W rezultacie podwyżki przesunięto w czasie. Co zrobią nowe władze miasta? Ratunkiem mogą być dopłaty z miejskiej kasy, ale w tej sprawie nie zapadła jeszcze decyzja.

Waldemar Jaroń