Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Szpital jak nowy

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 2 lipca dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej poinformowała o trzech projektach finansowych. Ich realizacja wprowadzi w placówce duże zmiany.

Na spotkaniu obecni byli m.in. Dariusz Oleński – dyrektor WSS w Białej Podlaskiej, jego zastępca – Henryk Chmiel i kierownicy projektów: Marcin Kochnio oraz Dorota Dobrowolska.

Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2009-2013. Pierwszy z nich dotyczy zakupu sprzętu ratującego życie oraz dostosowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w WSS. Jego celem jest poprawa jakości usług i wyposażenie placówki w brakujący sprzęt. Szpital zakupi m.in. łóżka do intensywnej terapii, respiratory, aparat RTG przyłóżkowy oraz kardiomonitory. Wartość całego projektu wynosi nieco ponad 4 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę pokryją środki z budżetu Województwa Lubelskiego.

Drugi projekt dotyczy dostosowania WSS do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wszelkie działania prowadzone w tym kierunku mają za zadanie poprawić stan techniczny infrastruktury szpitala oraz jego funkcjonalność i estetykę. Planowana jest modernizacja 11 oddziałów szpitalnych, Działu Centralnej Sterylizacji, Pracowni Badań Endoskopowych oraz pozostałych pomieszczeń szpitalnych. Projekt opiewa na kwotę 15 mln zł.

Ostatni projekt ma związek z poprawą jakości świadczonych usług w WSS poprzez utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego. Do tej pory placówka na tego rodzaju badania wysyłała swoich pacjentów do Lublina. Bialski szpital rezonansem chce badać rocznie 1,5 tys. osób. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota rzędu ponad 4,5 mln zł.

Realizacja wszystkich trzech projektów ma być dofinansowana przez samorząd województwa lubelskiego. Prace remontowe i adaptacyjne wiążą się z wieloma utrudnieniami. Planuje się ograniczenie funkcjonowania Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (zostaną one jednak przywrócone po zakończeniu napraw), na ich miejsce będą przenoszone remontowane oddziały. Jako pierwsze modernizacji mają podlegać  chirurgia i urologia.

Obecnie trwają także prace nad przebudową i dostosowaniem do najnowszych standardów traktu porodowego oraz budowa w jednym z patio budynku (łącznika) z przeznaczeniem na salę OIT i rozbudowany SOR. Placówka ma również zagwarantowane środki w kwocie 5,5 mln zł na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i stara się o pozyskanie funduszy na termomodernizację całego obiektu. Na ten cel potrzebne jest około 11 mln zł. W przyszłości WSS chce wybudować odrębny pawilon przy szpitalnym kompleksie, do którego przeniesionoby oddziały (zakaźny i ftyzjopneumonologiczny), mieszczące się aktualnie w budynkach przy ul. Warszawskiej. Planuje się także nadbudowę piętra nad przychodnią szpitalną, w nowych pomieszczeniach swoją siedzibę miałyby oddziały: rehabilitacyjny i kardiologiczny.

W związku z remontami dyrekcja szpitala nie przewiduje zwolnień pracowników. Po zakończeniu wszystkich prac planowane jest nawet uzupełnienie kadry. Wszystkie trzy projekty, o których była mowa podczas konferencji, realizowane będą jednocześnie

Agnieszka Wawryniuk