Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Szpital na miarę wieku

15 lat i 75 mln zł potrzeba było, aby rozbudować i zmodernizować placówkę szpitalną, która teraz jest najnowocześniejszym obiektem w tej części Mazowsza.

Od wielu lat mieszkańcy powiatu garwolińskiego oczekiwali na poprawę standardów i warunków leczenia w szpitalu powiatowym. Iskierka nadziei zabłysła w 1995 r., kiedy rozbudowa placówki stała się jednym z zasadniczych celów „Strategii rozwoju województwa siedleckiego”, a rok później zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Rejonowego w Garwolinie” zostało umieszczone w budżecie centralnym państwa.

Opieka z głębi serca

Roboty ciągnęły się w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa i „dreptania” wokół nich miejscowych urzędników. Sprawy ruszyły z miejsca po reformie administracyjnej kraju, kiedy decyzje o finansowaniu szpitala zapadały w sejmiku mazowieckim.

– Dzisiaj jestem zadowolony i zachwycony, bo rzeczywiście obiekt jest piękny. Jeszcze mam świeżo w pamięci tę starą część szpitala, jak przyjechałem i chodziłem po oddziałach. Miałem tutaj spotkanie z przedstawicielami załogi i ówczesnym dyrektorem. Wtedy były to marzenia, i wydawało się, że będą one bardzo trudne do zrealizowania. Minęło 15 lat, ale jednak udało się. Mam nadzieję, że szpital będzie bardzo przyjazny dla ludzi, bo to jest najważniejsze. Można mieć mury, można mieć najnowocześniejszą aparaturę, ale potrzebni są dobrze wykształceni lekarze i pielęgniarki. Przede wszystkim potrzebna jest opieka płynąca z głębi serca, o charakterze całościowym, nakierowana na dobro pacjenta – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa.

Pracom w ciągu ostatnich trzech lat sprzyjała atmosfera panująca w koalicji rządzącej powiatem, a przede wszystkim układ sił politycznych w sejmiku i urzędzie wojewódzkim. – To sprawiło, że powiat pozyskał 35 mln zł, dzięki którym dobudowano dwa bloki szpitalne, gdzie mieści się oddział ginekologiczno-położniczy i chirurgiczny. W tym roku odremontowano „starą” część szpitala i zagospodarowano teren wokół placówki. Myślę, że ta megainwestycja jest najnowocześniejszą w centralnej Polsce – dodaje starosta Grzegorz Woźniak. Wojewoda Jacek Kozłowski ma podobne zdanie. – Mam nadzieję, że lada moment te puste jeszcze dzisiaj piękne nowe sale wypełnione zostaną nowoczesnym sprzętem i że będzie to rzeczywiście szpital na miarę XXI w.

Radość i wyzwanie

Podczas uroczystej gali otwierającej podwoje nowoczesnej placówki szpitalnej okręgowa rada lekarska przyznała dr Maryli Wasilewskiej, wieloletniej pracownicy służby zdrowia, medal im. Jerzego Moskwy w uznaniu „za wkład pracy poświęcony działalności medycznej”, a marszałek Struzik i wojewoda Kozłowski otrzymali z rąk starosty Woźniaka i dyrektora Żochowskiego barwne malowidła przedstawiające zabytkowy dworek w Miętnem. Po przecięciu wstęgi otwierającej drzwi szpitala dziekan dekanatu garwolińskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak, w asyście proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ks. prałata Juliana Jóźwika, poświęcił obiekt.

– Udało się tę inwestycję przeprowadzić dzięki ogromnym staraniom naszych władz samorządowych, wszystkich życzliwych osób, które w tym pomogły. To naprawdę niewyobrażalna radość, ale też ogromne wyzwanie – mówił z nutką wzruszenia dyrektor SP ZOZ Krzysztof Żochowski.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością reprezentanci wszystkich najważniejszych klubów parlamentarnych, byli dyrektorzy SP ZOZ kierujący tą placówką na przestrzeni ostatnich 20 lat, radny sejmiku, radni rady powiatu i miasta Garwolina, wójtowie i burmistrzowie, szefowie zakładów oraz powiatowych instytucji, personel medyczny i wielu innych znamienitych gości, bo i okazja ku temu była wyśmienita, wszak takiej inwestycji nie otwiera się każdego roku.

Waldemar Jaroń