Aktualności
Szpital po remoncie

Szpital po remoncie

W łosickim szpitalu powiatowym SPZOZ zakończono remont oddziału wewnętrznego. - Był on konieczny ze względu na użycie przy budowie tekturowych futryn do sal szpitalnych. Ponadto oddział, na który przyjmujemy najwięcej pacjentów, nie był remontowany od pięciu lat - mówi Henryk Brodowski, dyrektor placówki.

Remont polegał na wymianie futryn, pomalowaniu sal i pomieszczeń oddziału, odnowieniu sanitariatów, łóżek i szafek. W całym oddziale przeprowadzono gruntowną dezynfekcję. Renowacja trwała tylko dziesięć dni i wykonała ją miejscowa firma budowlana.

– Oddział po remoncie jest bardziej przyjazny dla pacjentów, a personel ma lepsze warunki do leczenia i opieki nad chorymi – dodaje dyrektor. Pacjenci przyjmowani są na oddział od 1 sierpnia.

Dodatkowo placówka przeszła niedawno proces akredytacji. Przystąpienie do programu, który funkcjonuje od 1998 r., jest dobrowolne. Prowadzi go Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Uzyskanie certyfikatu potwierdza wysoki poziom usług świadczonych przez placówkę. Przegląd szpitala pod względem akredytacyjnym dokonał czteroosobowy zespół, w którego składzie znalazło się trzech lekarzy i jedna pielęgniarka prawnik. Członkowie zespołu przyjechali z Elbląga, Bełchatowa, Krakowa i Bochni. Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia. Uzyskanie minimum 75% możliwej do uzyskania punktacji skutkuje udzieleniem akredytacji na trzy lata. – Nasza placówka uzyskała 92% – przyznaje H. Brodowski.

Potwierdzeniem udzielenia akredytacji jest certyfikat podpisany przez ministra zdrowia Oznacza on, że minister zdrowia oraz rada akredytacyjna wyrazili nadzieję, że funkcjonowanie szpitala w okresie ważności certyfikatu nie będzie gorsze niż w trakcie oceny.

Tadeusz Nieścioruk