Historia

Szpital z patronką?

Czy Szpital Miejski w Siedlcach odzyska patronat Najświętszej Maryi Panny?

Z wnioskiem o przywrócenie placówce dawnej nazwy wystąpił Bogdan Hałucha wspólnie z działaczami ze Zjednoczenia Katolicko-Narodowego regionu środkowo-wschodniej Polski. Podjęcie inicjatywy argumentują potrzebą utrwalania pamięci historycznej i promowania wartości chrześcijańskich. - W obliczu postępującej sekularyzacji głos świętych patronów, którzy niezmiennie przemawiają do nas swoimi życiowymi postawami oraz duchowym dziedzictwem, jest szczególnie cenny - podkreśla B. Hałucha.

Powołuje się przy tym na art. 63 Konstytucji RP mówiący o prawie do składania petycji, wniosków i skarg. – Wniosek został złożony na ręce prezydenta Siedlec. Zasady prawne procedury wymagają dalszych konsultacji z diecezją i mieszkańcami miasta. Liczymy, że po uzupełnieniu brakujących dokumentów będzie on wprowadzony na posiedzenie rady miasta i zyska akceptację radnych, w konsekwencji czego placówce zostanie przywrócona pierwotna nazwa: Szpital Miejski pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach.

 

Nowe światło w sprawie

Praca nad wnioskiem – jak zaznacza B. Hałucha – to owoc współpracy w ramach działań społecznych oraz zaangażowania na rzecz właściwie rozumianego dobra wspólnego. – Kiedy dowiedziałem się, że szpital miał patronkę i że była nią Matka Boża, postanowiłem zgłębić temat – wyjaśnia motywację działania. Nie ukrywa, że jest ona także pokłosiem obecnie panującego trendu rugowania z miejskich przestrzeni zasłużonych dla historii małych ojczyzn czy kraju świeckich i świętych patronów albo prób ingerencji w kultywowanie ich czci i pamięci.

Kwerendę prowadził m.in. w Archiwum Państwowym w Siedlcach. – Przeglądałem dokumenty historyczne dotyczące szpitala. ...

Agnieszka Warecka

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł