Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Sztandar dla przyjaciół

Policjanci z garnizonu mazowieckiego uroczyście obchodzili 96 rocznicę powstania polskiej policji. Święto połączono z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie, który ufundowali mieszkańcy powiatu.

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska wyróżniła starostę M. Chciałowskiego i burmistrza Tadeusza Mikulskiego Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Policji”.

– Po wielu latach oczekiwań społeczeństwo doceniło wkład policjantów w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu i ufundowało sztandar, symbol najwyższych wartości: honoru, męstwa, jedności oraz etosu policyjnej służby – powiedział, rozpoczynając uroczystości, komendant powiatowy insp. Adam Czyżewski.

Mszy św. w intencji policji przewodniczył bp Kazimierz Gurda. – Problem zła i przestępczości nie jest tematem obcym policjantom, bo spotykają się z nim pewnie każdego dnia – mówił ordynariusz. Nawiązał też do św. Michała Archanioła, patrona policji. – Każdy, kto ucieka się do niego, nie może się zawieść. To on z zawołaniem: „Któż jak Bóg” staje po stronie sprawiedliwości i człowieka walczącego z pokusami szatana, dlatego jego postać widnieje na sztandarze policji. Taki sztandar zostanie poświęcony i przekazany policji w Garwolinie – dodał.

Zgodnie z ceremoniałem

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości w asyście policyjnej orkiestry oraz kompanii reprezentacyjnej garnizonu mazowieckiego i sił powietrznych wojska przemaszerowali na parking przy pływalni „Garwolanka”, gdzie odbył się uroczysty apel. – Dzisiejsze uroczyste nadanie sztandaru to wyraz uznania społeczeństwa dla pracy garwolińskiej policji – podkreślił insp. Rafał Korczak, komendant wojewódzki. – Komenda powiatowa należy do wyróżniających się jednostek garnizonu mazowieckiego. Osiągane rezultaty służby nie byłyby możliwe bez wysiłku wszystkich policjantów, pracowników policji, a także przychylności samorządów lokalnych oraz podmiotów pozapolicyjnych. Za tę owocną współpracę serdecznie dziękuję – dodał.

Bp Gurda poświęcił sztandar. Następnie starosta garwoliński Marek Chciałowski przekazał sztandar zastępcy KGP, nadinsp. Mirosławowi Schosslerowi. Później powędrował on do komendanta powiatowego policji insp. Adama Czyżewskiego i pocztu sztandarowego.

Odznaczenia i awanse

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska wyróżniła starostę M. Chciałowskiego i burmistrza Tadeusza Mikulskiego Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Policji”. Brązowymi medalami wyróżnieni zostali burmistrz Pilawy Albina Łubian i wójt Górzna Waldemar Sabak. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych minister nadała sierż. sztab. Sylwestrowi Błażejczykowi srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”, a podinsp. Piotrowi Moreniowi i kom. Maciejowi Rękawkowi – brązowe odznaki. Srebrny medal za długoletnią służbę w policji otrzymał asp. szt. Leszek Błażejczyk i nadkom. Dariusz Kozłowski.

Komendant powiatowy policji w Garwolinie został awansowany do stopnia inspektora. Wśród wyróżnionych i awansowanych było też wielu funkcjonariuszy z innych jednostek Mazowsza.

Powinszowania za służbę garwolińskich policjantów

– Nadanie sztandaru to symbol najwyższej rangi. Sztandar bowiem ucieleśnia cnoty szczególne: męstwo i honor, a więc te, z którymi kojarzy nam się wspaniała, choć trudna historia Polski. Sztandar pięknie i podniośle wpisuje waszą komendę w te tradycje. Błękitna strona sztandaru to przedmiot waszej dumy i chluby, tam bowiem wypisana jest nazwa waszej komendy. To widomy dowód, że na ten niezwykły zaszczyt zasłużyliście – napisała w liście do komendanta powiatowego minister.

– Ten sztandar to też zobowiązanie i nadzieja, którą mieszkańcy powiatu garwolińskiego pokładają w waszej służbie, w tym, że nie zawiedziecie, kiedy trzeba będzie stanąć w obronie porządku i pomagać ludziom – podkreślał wojewoda Jacek Kozłowski. Starosta M. Chciałowski mówił zaś: – Społeczność powiatu docenia zaangażowanie policji w nasze bezpieczeństwo. Czujemy się tu dobrze, nie obawiamy się o nasz dobytek, spacerujemy wieczorową porą. Wiemy, że mamy w was szczerych, oddanych przyjaciół, na których zawsze można liczyć i do których można się zwrócić w trudnej sprawie.

Na zakończenie uroczystości zorganizowano festyn dla mieszkańców. Można było z bliska zobaczyć policyjny sprzęt, a także wziąć udział w zabawach i konkursach o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Do dyspozycji były m.in. symulatory jazdy, dachowania i zderzeń, poruszające wyobraźnię i zdecydowanie ku przestrodze.

JAWA