Aktualności
Sztandar na jubileusz

Sztandar na jubileusz

25-lecie utworzenia powiatu radzyńskiego stało się okazją do przekazania samorządowcom sztandaru oraz wręczeniem piosenkarce Sławie Przybylskiej tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Radzyńskiego.

W skład powstałego w ramach reformy administracyjnej z 1999 r. powiatu wchodzą obecnie gmina miejsko-wiejska Czemierniki, gminy wiejskie: Borki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat i Wohyń a także miasto Radzyń Podlaski. Pierwszym starostą powiatu był Jerzy Kukuła (1999-2010). Przez kolejnych osiem lat funkcję tę sprawował Lucjan Kotwica, zaś od listopada 2018 r. starostą radzyńskim jest Szczepan Niebrzegowski.

 

W duchu jedności

Niedzielne wydarzenie poprzedziła Msza św. w intencji mieszkańców regionu, którą w kościele pw. Trójcy Świętej koncelebrowali proboszcz parafii ks. kan. Krzysztof Pawelec, pochodzący z parafii ks. kan. Jerzy Janowski oraz proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim ks. Jarosław Sutryk. Poświęcony w trakcie Eucharystii sztandar został przeniesiony na odbywającą się w Radzyńskim Ośrodku Kultury uroczystą galę.

Po powitaniu licznie przybyłych gości rozpoczęła się ceremonia wbijania gwoździ w drzewiec chorągwi. Ufundowany m.in. przez parlamentarzystów z regionu, samorządowców, osoby prywatne oraz firmy i instytucje z terenu powiatu sztandar – jako symbol jedności oraz zobowiązania do kontynuacji wspólnych celów i wartości – został przekazany pod pieczę pracownikom starostwa.

 

Wspólna droga, wspólne cele

Pierwszą część gali zakończyły wystąpienie kolejnych starostów, którzy przywołując ważne wydarzenia z życia powiatu opowiadali zebranym o trudach, wyzwaniach i sukcesach związanych z pełnieniem swoich obowiązków. – Już od pierwszych chwil powstania samorządu określiliśmy sobie pewne kamienie milowe i strategiczne cele. Przez sześć kolejnych kadencji działanie poszczególnych rad powiatu było bardzo spójne, co umożliwiło zrealizowanie wielu planów. Dzięki działkom przekazanym na ul. Warszawskiej i Wyszyńskiego, dzisiaj Radzyń Podlaski ma siedzibę policji i sądu. Pozytywne rezultaty przynosi dobrze układająca się współpraca z miastem. Porozumienia podpisane przez ówczesne władze powiatu i miasta sprawiły, że w krótkim czasie Radzyń Podlaski wzbogacił się m.in. o piękną halę widowiskowo-sportową oraz basen. Od początku dla władz samorządowych ważne było bezpieczeństwo zdrowotne, oświata, wychowanie, służba zdrowia oraz infrastruktura. Każdy z nas przez 25 lat dokładał do rozwoju regionu swoją cegiełkę – podsumowywał starosta Sz. Niebrzegowski.

Z kolei senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Jerzy Szwaj oraz burmistrz miasta Jerzy Rębek, mówiąc o pozytywach dotychczasowej współpracy z powiatem zachęcali do kontynuowania dalszych wspólnych działań na rzecz rozwoju małej ojczyzny.

 

Podziękowania

Ważnym momentem spotkania było wręczenie okolicznościowych dyplomów i wyróżnień osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju powiatu. Galę zakończyło wręczenie Sławie Przybylskiej tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Radzyńskiego oraz recital w wykonaniu artystki. Ostatnim akcentem niedzielnego świętowania była uroczysta kolacja w jednym z radzyńskich domów biesiadnych, podczas której nie zabrakło okazałego jubileuszowego tortu.