Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Sztandar na urodziny

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach obchodziła jubileusz 80-lecia powstania. Podczas Mszy św. polowej poświęcono sztandar ufundowany przez mieszkańców oraz samochód przekazany przez ministerstwo obrony narodowej.

Uroczystą liturgię koncelebrowali: diecezjalny duszpasterz strażaków ks. kan. Roman Sawczuk, powiatowy kapelan strażaków ks. Henryk Och oraz administrator parafii św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej ks. Zbigniew Grzymała. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta OSP Łaskarzew.

Podniosła chwila

Kulminacyjnym punktem obchodów, które zorganizowano 21 lipca, było uroczyste nadanie jednostce OSP sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Kozic, będącego wyrazem zasług i poświęcenia. – Chcemy tym sztandarem nawiązać do największych wartości w imię tradycji, wierności, honoru i męstwa, a także okazać przywiązanie społeczeństwa do OSP oraz jej najwyższego poświęcenia w obronie życia i mienia. Mamy nadzieję, że pod tym sztandarem kolejne pokolenia strażaków będą kształtować swoje patriotyczne postawy. Czynimy to w 80 rocznicę powstania OSP w Kozicach – powiedziała sołtys wsi Agnieszka Krupińska.

– Wybiła godzina, w której poświęcimy wasz nowy sztandar. Posługując się nim, zachowajcie wspólnotę i każdego dnia realizujcie swoje zadania – zwrócił uwagę ks. R. Sawczuk i dodał: Życzę wam wielkiej mobilizacji, ofiarnej służby bliźniemu pod chorągwią, na której istnieje postać naszego strażackiego patrona św. Floriana. Poświęcamy ten sztandar, gdyż oprócz wspólnego celu służenia ojczyźnie, łączy nas wiara w Boga.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Henryka Kołodziejek, Wiesława Stoń, Marian Błachnio i Edward Kostyra. Tego samego dnia poświęcono również samochód, który w lipcu ubiegłego roku jednostka otrzymała z MON.

80 lat służby społeczeństwu

Wójt gminy Trojanów Stanisław Kostyra przypomniał historię jednostki. – W 2012 r., przy dużej pomocy środków pozyskanych z UE, zmodernizowaliśmy remizę. Dzisiaj wieś Kozice ma ładny, wielofunkcyjny budynek. Chciałbym, aby był on miejscem szerzenia kultury, spotkań, służył dobrej rozrywce i wesołej zabawie. Wiem, że jesteście gospodarni, więc pomnożycie to, co posiadacie – stwierdził wójt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozicach to prężnie działająca jednostka, w której zamiłowanie i oddanie się pracy społecznej często przechodzą z ojca na syna. – Już 80 lat służy ona lokalnemu społeczeństwu, ofiarnie działając w ochronie przeciwpożarowej, ratując życie, zdrowie i mienie ludzi. Odnosi również sukcesy podczas zawodów pożarniczych. Współpracuje ze szkołami, kościołem, gminą oraz sąsiednimi jednostkami OSP. Czyni także starania o przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – przypomniał Łukasz Zalewski, prezes OSP.

Obecni na uroczystości goście nie szczędzili jednostce słów uznania, a byli wśród nich m.in.: parlamentarzyści, starosta garwoliński Marek Chciałowski, komendant powiatowy PSP bryg. Dariusz Sadkowski, prezes ZOP ZOSP RP w Garwolinie Stefan Gora oraz mjr Michał Jasek. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów strażackich.

Waldemar Jaroń