Kultura
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Sztuka i dekoracja

W międzyrzeckiej Galerii ES można oglądać wystawę Elżbiety Pióreckiej pt. „Sztuka, estetyka, dekoracja”.

Są to w większości piękne prace dekoracyjne wykonane z tkanin. Wielu miejscowych miłośników sztuki zdecydowało się przyjść do galerii na wernisaż, aby zobaczyć niepowtarzalne dzieła i spotkać się z ich autorką, która chętnie o nich opowiadała. – Wystawa podzielona jest na trzy części. Pierwsza to miniatury malarskie utworzone z tkanin, które grają światłem, kolorem, odblaskiem, połyskiem samej tkaniny połączonej z nicią, także nadającej swoisty malarski efekt. Kolejną stanowi malarstwo geometryczne. Zaś główna część to wystawa kompozycyjna, która przejawia się w powtarzalności, rytmie w przeplocie tkaniny – powiedziała na wstępie Elżbieta Piórecka.

Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w pracowni Tkaniny Eksperymentalnej pod kierunkiem prof. Jolanty Rudzkiej-Habisiak. Od 2002 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”. Może pochwalić się wieloma wystawami indywidualnymi i zbiorowymi w kraju oraz za granicą. Najczęściej swoje prace prezentowała we Francji. W Galerii ES pozostaną do 8 stycznia.

BZ