Aktualności
Sztukaterie zachwycają

Sztukaterie zachwycają

Zakończyła się renowacja sklepienia kaplicy Matki Boskiej w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim. Wszystkie prowadzone prace mają zostać ukończone jesienią 2022 r.

Renowacja prowadzona od maja pod kierunkiem konserwator Zofii Kamińskiej obejmuje m.in. badania oraz rekonstrukcje kolorystyczne sztukaterii na sklepieniach nawy głównej, prezbiterium zakrystii oraz kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Prace zostały już ukończone w zakrystii północnej, kaplicy Pana Jezusa, odnowiona została sień od północnej strony kościoła. Obecnie dobiegły końca prace w kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w której znajduje się unikatowy, manierystyczny nagrobek Mniszchów. Rusztowania wyrosły w zachodniej części kościoła – przy chórze. Prace mają zostać ukończone jesienią 2022 r. Konserwacja i odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych ma na celu przywrócenia dawnego wyglądu wnętrza kościoła. Wartość projektu oszacowano na ponad 1,7 mln zł, z czego wsparcie unijne wynosi ponad 1,2 mln zł. Reszta pochodzi ze środków parafii. Na ten cel zbierane są m.in. ofiary na tacę w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, pieniądze można też wpłacać na konto parafii.

Anna Wasak