Aktualności
Szybciej nad Bug

Szybciej nad Bug

Zakończyły się prace na odcinku drogi powiatowej od Serpelic do Zabuża w gminie Sarnaki.

Oficjalnie oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 2007W na odcinku Kózki – Serpelice – Borsuki, który liczy blisko 10 km. Remont trasy to wspólna inwestycja gminy Sarnaki i powiatu łosickiego, jednak bez wsparcia samorządu województwa mazowieckiego nie miałaby ona szansy na realizację. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni i poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego do szerokości 6 m, przebudowę przepustów, zatok postojowych, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, remont murów oporowych, chodnika, skrzyżowania, jednostronnego pobocza, wymianę istniejącego oznakowania oraz montaż barier ochronnych i balustrad. Wzdłuż wyremontowanego odcinka drogi powstał też chodnik dla pieszych i rowerzystów.

Inwestycja, której koszt realizacji wyniósł blisko 28 mln zł, z czego prawie 5,4 mln zł pochodziło z budżetu województwa mazowieckiego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze. To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców, ale również turystów, ponieważ „Nadbużanka” łączy chętnie odwiedzane miejscowości w dolinie rzeki Bug.

 

JAG