Historia
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Ta szkoła żyje!

W dniach 19-20 października jubileusz 100-lecia istnienia obchodziło I Liceum Ogólnokształcące im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

Święto, będące okazją m.in. do spotkania absolwentów szkoły, poprzedziło ślubowanie klas pierwszych. - Za chwilę wypowiemy znaczące słowa „ślubuję” oraz założymy - po raz pierwszy oficjalnie - czapki „maciejówki”. Odtąd nie będziemy już anonimowymi uczniami, tylko „ludźmi od Piłsudskiego” - mówili uczniowie prowadzący piątkową uroczystość. Sobotnie uroczystości rozpoczęła w budynku szkoły rejestracja uczestników zjazdu, którzy w korowodzie przeszli ulicami miasta do kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył dziekan ks. prał. Ryszard Andruszczak. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił chór miasta na czele z dyrygentem Radosławem Miturą. W homilii ks. Gabriel Mazurek, związany ze szkołą przez siedem lat, przypomniał, iż w liceum pielęgnowane są wartości chrześcijańskie, czego przykładem stają się m.in. coroczne pielgrzymki maturzystów do Górek oraz Częstochowy. - Ogólniak na Długiej to wyjątkowa szkoła, którą tworzą wyjątkowi ludzie - podsumował.

Po Mszy św. złożono kwiaty przy kamieniu J. Piłsudskiego.

Dalsza część obchodów odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. – 11 listopada 1918 r. urzeczywistniły się pragnienia z Mazurka Dąbrowskiego: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Z sercami wypełnionymi wdzięcznością świętujemy 100 lat niepodległej ojczyzny i 100 lat liceum na Długiej! Liceum, które wrosło w pejzaż Garwolina, wypracowało bogatą tradycję i specyficzny klimat – mówiła, witając uczestników uroczystości, Joanna Ostrowska, dyrektor szkoły, a zarazem jej absolwentka. Podkreśliła, iż placówka w obecnym kształcie, tj. przyjazna, ale i wymagająca, hołdująca tradycji, ale też na tyle nowoczesna, by spełniać najwyższe standardy współczesnej edukacji, jest zasługą kolejnych pokoleń uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników. – Choć wygląd budynku zmienił się, to duch młodości w tych wiekowych już murach trwa – zaznaczyła dyrektor.

W spotkaniu jubileuszowym udział wzięli m.in.: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Marek Kisilowski, wicemarszałek senatu Maria Koc, reprezentująca kancelarię Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Woźniak-Sionek, poseł Grzegorz Woźniak, posłanka poprzedniej kadencji Stanisława Prządka, przedstawiciel biura wojewody mazowieckiego Izabela Wrona, dyrektor siedleckiej delegatury urzędu marszałkowskiego Magdalena Sałata, dyrektor siedleckiej delegatury kuratorium oświaty Adam Skup, starosta Marek Chciałowski, burmistrz Tadeusz Mikulski, radni sejmiku oraz przedstawiciele władz szczeblu miasta i powiatu.

W części artystycznej – poprzez śpiew, recytację, grę na harfie, akordeonie i gitarze oraz odgrywane sceny historyczne – uczniowie prezentowali klimat szkoły. Skalę zaangażowania wielu ludzi tworzących historię placówki ukazały też filmy powstałe w oparciu o bogaty, archiwalny materiał fotograficzny. – Chcieliśmy połączyć historię z teraźniejszością. Był czas na ukazanie obecnego charakteru i na wspomnienia – i właśnie one były szczególnie ważne i wzruszające – mówiła odpowiedzialna za przygotowanie programu A. Maczkowska.

 

Gratulacje, nagrody, pamiątki

Jubileusz stał się okazją do wręczenia okolicznościowych pamiątek i medali dla organu prowadzącego, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. M. Kisilowski złożył przy kamieniu marszałka wieniec w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. M. Koc przekazała medal Orła Zygmuntowskiego, G. Woźniak – statuetkę przedstawiającą popiersie J. Piłsudskiego, zaś E. Woźniak-Sionek – w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego – flagę RP. Odczytano również wiele listów gratulacyjnych. Marian Piłka i Krzysztof Żochowski, radni województwa mazowieckiego, przekazali na ręce dyrekcji odznakę honorową Zasłużony dla Mazowsza. I LO zostało także wyróżnione medalem pamiątkowym Pro Masovia.

Z podziękowaniem za wieloletnią i efektywną pracę wychowawczą i dydaktyczną dyplomami uznania uhonorowano: Radosława Miturę, Ryszarda Nierubca, J. Ostrowska, Annę Patynowską- Gendek, Jerzego Duchnę, Hannę Jaskułę, A. Maczkowską, Ewę Gałązkę, Mariana Cabaja, Krystynę Malitkę, Tadeusza Żukowskiego, Ewę Żukowską, Irenę Płodziszewską, Ewę Ekiert, Zofię Burno i Danutę Szarek.

J. Ostrowska odebrała z rąk starosty medal za działalność na rzecz powiatu garwolińskiego. Okolicznościowymi medalami uhonorowano także byłych dyrektorów: Edmunda Polaka, T. Żukowskiego, J. Duchnę, Pawła Kowalskiego i Grażynę Sałasińską.

Podczas uroczystości J. Ostrowska wręczyła również medale z okazji 100-lecia szkoły byłym i obecnym nauczycielom oraz pracownikom, a także przedstawicielom starostwa na czele z M. Chciałowskim.

– Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy wielu osób – podkreśliła, dziękując wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu, dyrektor szkoły. – Niech nasza szkoła pełna będzie utalentowanych, pogodnych i mądrych uczniów, którzy cenią swoich nauczycieli. Niech satysfakcja budowania szkoły odpowiadającej wyzwaniom czasów stanie się wspólnym udziałem całego naszego środowiska – dodała.

 

Pozostawiamy przesłanie

Finalna część uroczystości odbyła się już w budynku liceum. Zainaugurowało ją odsłonięcie jubileuszowego pomnika przed szkołą, którego dokonali: M. Chciałowski, J. Ostrowska, dyrektor wydziału oświaty – J. Duchna, przedstawiciel kombatantów – i absolwent – dr M. Cabaj oraz przewodniczący szkoły Michał Lasocki.

Kolejnym punktem programu było odsłonięcie – na górnym holu – tablicy pamiątkowej powstałej z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów. – Patrzy z niej nasz patron J. Piłsudski, który wypowiedział znamienne słowa: „Polacy mają w sobie instynkt wolności”. Biorąc przykład z jego patriotycznej działalności, pozostawiamy współczesnym uczniom przesłanie mówiące o wartości ojczyzny i roli szkoły w kształtowaniu życiowej postawy każdego z nas – mówiła E. Gałązka, prezes stowarzyszenia.

W organizację uroczystości aktywnie włączyli się członkowie stowarzyszenia, opracowując m.in. folder jubileuszowy, plakaty i banery. Absolwenci przygotowali też stronę internetową nt. roku jubileuszowego szkoły oraz przeprowadzili facebookową akcję „100 zdjęć na 100-lecie”, trwającą 100 dni i promującą zjazd absolwentów.

Jednym z ostatnich punktów uroczystości były spotkania rocznikowe zorganizowane w salach lekcyjnych. Natomiast wieczorem w hotelu „Miętne” odbył się bal absolwentów.


Z wypowiedzi absolwentów

Ta szkoła żyje wspomnieniami całych pokoleń. Ludzie się zmienili, ale budynek szkoły jest ten sam. Wszędzie czuć ducha przeszłości. Absolwentka z 1967 r.

W innym miejscu jest sekretariat i gabinet dyrektora. Sala, w której zdawałam maturę z pięciu przedmiotów przez pięć godzin, wydaje się mniejsza… Absolwentka z 1961 r.

Kiedy wchodzę do niektórych sal – nawet teraz po tylu latach – czuję dreszczyk emocji. Absolwent z 1973 r.

W budynku szkoły zaszły zmiany. Można się zgubić. Jest inaczej, nowocześniej… Absolwentka z 1978 r.

Sylwia Mitkowska