Aktualności
Tam też zapłacisz za postój

Tam też zapłacisz za postój

Płatne parkowanie w Radzyniu Podlaskim już nie tylko przy ul. Ostrowieckiej, ale także ul. Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej. Tak zdecydowano podczas listopadowej sesji rady miasta.

Do tej pory strefa, w której trzeba było płacić za postój, obejmowała odcinek ul. Ostrowieckiej – od skrzyżowania z ul. Warszawską do placu Potockiego. Teraz będzie ona obowiązywała także w dwóch innych miejscach: przy ul. Dąbrowskiego – po prawej stronie obok targowiska miejskiego, a także przed dzwonnica przy ul. Warszawskiej.

– Chodzi o udrożnienie miasta. To rozwiązanie sprawdziło się na ul. Ostrowieckiej, w tym miejscu handel się ożywił – mówi burmistrz Jerzy Rębek, uzasadniając decyzję radnych.

W strefie płatnego parkowania pobierane będą opłaty od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Za pozostawienia auta na nie dłużej niż pół godziny zapłacimy 2 zł. Za pierwszą godzinę – 3 zł, za drugą – 3,6 zł, za trzecią 4,2 zł, a za każdą następną 3 zł. Opłatę uiszcza się z góry za przewidywany czas postoju w parkometrach lub u inkasentów. Za niedopełnienie tego obowiązku, przekroczenie opłaconego czasu lub zapłacenie mniejszej kwoty pobierane będzie dodatkowo 100 zł. Należy ją zapłacić w kasie urzędu miasta. W przeciwnym razie zostanie ona ściągnięta na drodze egzekucji administracyjnej.

Nadal bezpłatne będą parkingi przy ul. Dąbrowskiego na placu przylegającym do wydziału komunikacji starostwa powiatowego oraz za targowiskiem miejskim. Ponadto do dyspozycji zmotoryzowanych pozostaje duży plac przy ul. Parkowej i Grobli Kasztanowej. – Jest on wysypany tłuczniem, ale w przyszłości, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, zostanie utwardzony profesjonalnie – zapewnia burmistrz J. Rębek.

MD