Aktualności
Tańsze parkowanie

Tańsze parkowanie

Na sesji rady miasta Radzyń Podlaski podjęto decyzję o obniżeniu stawki opłat za postój w płatnych strefach parkowania. Jest to podyktowane gwałtownym załamaniem koniunktury gospodarczej.

– Drastyczny wzrost cen spowodowany sytuacją międzynarodową nakazuje nam podjęcie działań chroniących mieszkańców Radzynia przed skutkami tego kryzysu – wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek. Z kolei radny Mariusz Szczygieł proponował, by pójść o krok dalej i umożliwić parkowanie przez pierwsze pół godziny za darmo. Radni jednak tej poprawki nie poparli. Ostatecznie postanowiono, że za pierwsze pół godziny postoju trzeba będzie zapłacić 1 zł (wcześniej 2 zł), a za pierwszą godzinę 2 zł (wcześniej 3 zł). Druga godzina parkowania zamiast dotychczasowych 3,6 zł będzie kosztowała 2,2 zł, a trzecia 2,4 zł, a nie 4,2 zł. Każda następna godzina to koszt w wysokości 3 zł. Strefa płatnego parkowania obejmuje odcinek ul. Ostrowieckiej (od skrzyżowania z ul. Warszawską do placu Potockiego), parking na ul. Dąbrowskiego (po prawej stronie, sąsiadujący z targowiskiem miejskim) oraz ul. Warszawskiej (przed dzwonnicą). Za postój w tych miejscach opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za niedopełnienie tego obowiązku, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.

MLS