Aktualności
Targowisko jak nowe

Targowisko jak nowe

Łosice otrzymały dofinansowanie na modernizację miejskiego targowiska.

Na targowicy trwają intensywne prace modernizacyjne. Otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną na utwardzenie placu targowego, wykonanie oświetlenia oraz zadaszenie znacznej część stanowisk handlowych. Powstaną też miejsca postojowe dla handlujących. Targowisko zostanie przyłączone do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, co pozwoli na sprawniejsze odprowadzanie wód opadowych oraz zamontowanie ogólnodostępnych urządzeń sanitarno-higienicznych. Cały plac targowy zostanie wyposażony w śmietniki i stoły. Planowane jest też wykonanie ogrodzenia.

Zmodernizowane targowisko ma umożliwić sprzedawcom wyższą jakość oferowanych usług, a kupującym zakup żywności w bardziej komfortowych warunkach. Preferencje przy korzystaniu z profesjonalnie przygotowanych stoisk uzyskają miejscowi rolnicy, którzy będą mogli sprzedawać produkty pochodzące bezpośrednio z ich gospodarstw w warunkach zgodnych z wymogami unijnymi.

Umowę o przyznaniu dotacji burmistrz Janusz Kobyliński podpisał z marszałkiem Adamem Struzikiem i dyrektorem departamentu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego Radosławem Rybickim. Umowa na dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 z programu „Mój rynek” dotyczy budowy lub przebudowy 27 targowisk na Mazowszu.

TN