Rozmaitości
Źródło: www.katowice.lasy.gov
Źródło: www.katowice.lasy.gov

Te zwierzęta są pod ochroną

Fauna Polski (czyli zwierzęta) obejmuje ponad 33 tysiące gatunków. Ale jest ich jeszcze więcej, tylko nie wszystkie zostały jeszcze poznane i opisane. Wiele gatunków zwierząt, zwłaszcza duże ssaki, ptaki drapieżne i niektóre ptaki wodno-błotne, potrzebuje rozległego terytorium do życia. Dlatego powstały parki narodowe i rezerwaty.

Tradycja ochrony gatunkowej zwierząt w Polsce sięga roku 1868, gdy sejm galicyjski we Lwowie przyjął ustawę o ochronie świstaka i kozicy. Obecnie ochronę reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska. Gatunki wymienione w tym rozporządzeniu podlegają ochronie na obszarze całego państwa w stanie żywym lub martwym. Są to różne gatunki pająków. owadów (głównie chrząszcze, motyle i wszystkie gatunki trzmieli), ryby słodkowodne i morskie, gady, płazy. ptaki i ssaki.

Bóbr

Dawniej na bobry polowano w celu uzyskania sadła, mięsa i cennego futra. Po II wojnie światowej na terenie Polski bobrów było bardzo mało, dlatego objęto je ochroną. Dziś jest ich dzięki temu bardzo dużo, co nie podoba się niektórym osobom. Bobry zamieszkują głównie zalesione brzegi rzek i jezior. W brzegach wykopuje mieszkalne nory, a otwór wejściowy znajduje się pod wodą. Ze ściętych zębami drzew budują tamy, które uszczelniane są mułem, gliną oraz roślinnością. W ten sposób bobry powodują spiętrzenie wody tak, aby wejście do wykopanej podziemnej nory było zawsze ukryte pod wodą. Na wodzie budowane są tzw. żeremia zbudowane z mułu, gałęzi i liści, tutaj znajduje się komora mieszkalna.

Wilk

Wilk swoim wyglądem przypomina owczarka niemieckiego. Posiada gęste buropłowe furo, na grzbiecie i ogonie nieco ciemniejsze, na brzuchu jaśniejsze. Samiec (basior) jest większy od samicy (wadera). Wilk zasiedla lasy, żyje w stadach tzw. watahach, którymi kieruje dominująca para. Stado porozumiewa się ze sobą za pomocą wycia. Wilki polują na duże ssaki, drobne gryzonie, płazy. Jest to zwierze niezwykle wytrwałe – w poszukiwaniu pożywienia potrafi pokonać w ciągu nocy nawet 150 km Ostatnio wilki wyrządzają coraz większe straty w stadach owiec czy bydła.

Bocian

Ma upierzenie białe z wyjątkiem czarnych lotek i ogona, a nogi i dziób czerwone. Jego szyja w trakcie locie wyciągnięta jest do przodu. Z uwagi na słabo rozwinięte mięśnie piersiowe częściej posługuje się lotem szybowcowym, czyli wykorzystuje powierzchnię swoich skrzydeł i wznoszące, ciepłe prądy powietrzne. Siłą własnych mięśni lata niechętnie i tylko na niewielkie odległości. Nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi. Jeszcze jakiś czas temu liczebność tego ptaka spadała, głównie na skutek osuszania bagien i stosowania pestycydów.

Kuna domowa

Jest wielkości kota domowego i ma szarobrązowe ubarwienie. Ma długą plamę białą, na piersiach rozwidloną, sięgającą aż na górną część nóg. Żyje na strychach domów i w zabudowaniach gospodarczych, wśród zwałów drzewa lub gałęzi albo też w kamionkach w pobliżu gospodarstw. Spotyka się ją także w lesie. Żywi się przeważnie drobiem, drobnym ptactwem i jajami, ale jej podstawowe jadło stanowią myszy i szczury. W osiedlach ludzkich skutecznie łowi szczury, pełniąc tym samym pożyteczną rolę.

JAG