Aktualności
Technikum ZSP piąte w kraju

Technikum ZSP piąte w kraju

Technikum Mechaniczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II zajęło piąte miejsce, spośród 480 techników mechanicznych w Polsce, w rankingu egzaminów zawodowych w 2016 r. według Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

W klasyfikacji brano pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych oraz osiągnięcia na konkursach i olimpiadach. Przyznane wyróżnienie potwierdza wysoką jakość kształcenia w ZSP i plasuje szkołę w gronie najlepszych w Polsce.

Technikum Mechaniczne ZSP to szkoła z tradycjami. Początki tego kierunku kształcenia sięgają 1944 r., kiedy to na bazie Szkoły Rzemieślniczej powstało Gimnazjum Mechaniczne. W 1963 r. utworzono pierwowzór obecnego technikum, czyli pięcioletnie technikum mechaniczne, a w 1971 r. na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej utworzono trzyletnie technikum zawodowe. W ponad 50-letniej tradycji podstawą działania szkoły zawsze było upowszechnianie szkolnictwa zawodowego oraz łączenie teorii z praktyką zawodową. 

Małgorzata Kołodziejczyk