Diecezja
Źródło: WWW.WSD.SIEDLCE
Źródło: WWW.WSD.SIEDLCE

Ten strój zobowiązuje

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Seminarium Duchownym naszej diecezji miała miejsce ceremonia obłóczyn alumnów III roku.

Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: rektor seminarium – ks. dr Wiesław Kazimieruk oraz ojcowie duchowni: ks. prałat Jan Jaworski oraz ks. Dariusz Mioduszewski, który także wygłosił homilię.

Podziękowania w imieniu 19 alumnów, którzy po raz pierwszy włożyli strój duchowny, wygłosił al. Piotr Bancerz. – Za nami już dwa lata formacji, podczas których pod kierownictwem ojców duchownych i moderatorów dojrzewaliśmy do świadomego rozpoznania i deklaracji naszego powołania – mówił. – Dzisiaj Kościół uznał nas godnymi przyjęcia stroju duchownego, potwierdzając przez to ten wybór. Mamy świadomość, że proces formacji rozpoczęty w seminarium jest początkiem szczególnego wybraństwa, szczególnego o tyle, że jako Ci, którzy dają posłuch Bożemu wezwaniu, w zewnętrznym znaku sutanny, wyrażamy pragnienie ‘nieposiadania’ nikogo, by dla Ewangelii Chrystusa posiąść wielu – powiedział.

Obrzęd obłóczyn nie jest wprawdzie aktem włączenia do stanu duchownego (to nastąpi dopiero wraz z przyjęciem święceń diakonatu), ale dla kandydatów do kapłaństwa jest ważnym wydarzeniem. Odtąd, w oczach innych ludzi i dla świata, człowiek w sutannie – to człowiek przypisany do stanu duchownego. Ten strój zobowiązuje. Jest symbolem pragnienia przemiany swojego człowieczeństwa: z człowieka cielesnego, zewnętrznego – w człowieka duchowego.

Kolor sutanny jest czarny. Czerń nie jest w tym przypadku kolorem smutku, czy żałoby, ale symbolizuje zanurzenie się w wieczności i ma przypominać o codziennym obumieraniu dla świata. Wyrażają to także słowa modlitwy błogosławieństwa stroju duchownego: „Wszechmogący i pełen dobroci Boże, racz wejrzeć łaskawie na swój lud i pobłogosław tych, którzy idąc za głosem Twego wezwania, pragną przez włożenie stroju duchownego wejść na drogę bliższego przygotowania się do kapłaństwa Chrystusowego. Pobłogosław także ten nowy strój, jaki mają dzisiaj nałożyć. Niech będzie on dla nich i dla świata znakiem całkowitego oddania się na Twoją świętą służbę”.

(xaa)