Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Terapia, opieka i wsparcie

19 lutego oficjalnie otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie. Jego oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością.

Centrum zlokalizowano w budynku, w którym przez lata mieściła się szkoła podstawowa. - Powstał jeszcze przed II wojną światową, a dokończono go w latach 40 ubiegłego wieku. Od kilku lat był niewykorzystany. Obecnie jest pozbawiony barier architektonicznych. Pokoje są w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia centrum wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, a także w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego i wypoczynkowy. Na zewnątrz obiektu znajdują się siłownia, altana i ławki - wylicza wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Przebudowa i remont budynku oraz załatwianie formalności, związanych z uruchomieniem COM trwały półtora roku. - Koszt przystosowania i wyposażenia wyniósł ponad 2 mln zł. Ponad 1,5 mln zł pochodziło z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, reszta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - podkreśla włodarz.

Uzyskana dotacja w całości pokryła koszty utworzenia centrum. Planuje się, że roczny koszt utrzymania COM wyniesie ok 850,6 tys. zł. Środki na ten cel mają pochodzić z SFWON. Docelowo z oferty będzie mogło korzystać 20 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. – Placówka dysponuje 18 miejscami dla uczestników w trybie dziennym i dwoma miejscami w trybie całodobowym. Wszystkim zapewniamy dojazd i wyżywienie. Celem centrum jest przede wszystkim stworzenie warunków niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym, poprawa ich jakości życia oraz zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. Pobyt w centrum przyczyni się również do odciążenia tych, którzy opiekują się niepełnosprawnymi w domach – tłumaczy J. Czyżewski.

Zajęcia w COM rozpoczęły się 1 marca. Warunkiem korzystania z jego usług jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zgłoszenia – zarówno na pobyt dzienny, jak i całodobowy – należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach.

 

Szeroka oferta

– Nie mamy jeszcze kompletu uczestników. Obecnie trwają wywiady środowiskowe wśród tych, którzy się zgłosili. Razem z panią kierownik GOPS jeździłem do osób borykających się z niepełnosprawnością, wspólnie zapraszaliśmy wszystkich do korzystania z oferty COM. Informacje o uruchomieniu centrum zamieściliśmy na tablicach sołeckich. Przekazywaliśmy je także przez księży w parafiach z terenu gminy. Myślę, że nie dotarliśmy jeszcze do wszystkich, którzy mogliby być zainteresowani pobytem w centrum. W gminie Łomazy mamy około 260 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niestety, część z nich nie chce opuszczać domu, drudzy boją się pandemii, a jeszcze inni uzależniają swój pobyt w centrum od decyzji opiekunów, a ta bywa czasem różna – tłumaczy wójt.

Placówka będzie zapewniała formy wsparcia podobne do zajęć odbywających się w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy. Będziemy organizować zajęcia manualne, ruchowe i muzykoterapię. Posiadamy w pełni wyposażoną kuchnię, więc w grę wchodzą także zajęcia kulinarne. Myślimy również o integracji ze środowiskiem lokalnym i z rodzinami. Zajęcia rehabilitacyjne będą odbywać się w miarę potrzeb – zaznacza Barbara Gromadzka, kierownik COM w Dubowie.

 

Druga w Polsce

W centrum obok pomieszczeń do dziennego pobytu znajduje się także część mieszkalna. Jest ona wyposażona m.in. w łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz telewizor. Skierowania na pobyt całodobowy mogą być wydawane np. na okres kilku miesięcy lub lat. Osoba zamieszkująca w centrum będzie miała zapewnioną 24-godzinną opiekę. Na razie nie ma jednak chętnych na zamieszkanie w COM.

Dubowska placówka jest drugim tego typu ośrodkiem w kraju. Pierwszą otwarto niedawno w miejscowości Jaszczów w powiecie łęczyńskim. Wniosek złożony przez gminę Łomazy był jednym z pierwszych w Polsce zakwalifikowanych i rekomendowanych do dofinansowania przez lubelskiego wojewodę.

AWAW