Aktualności
Termoizolują

Termoizolują

Trwa drugi etap prac remontowych w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Urszulin.

Aktualnie prowadzone są prace w budynku byłego ZOZ przy ul. Lubelskiej, w którym mieszczą się placówki użyteczności publicznej pełniące funkcje społeczne i kulturalne. Pierwszy etap obejmował remont kompleksu Zespołu Szkół w Urszulinie. W ramach obecnego przedsięwzięcia wykonano już wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych obiektu. Obecnie trwa ocieplanie fundamentów, ścian i stropu. Końcowym etapem prac będzie nowa elewacja. Ponadto planowana jest modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotłów na nowoczesne, wykorzystujące biomasę. Zastosowanie takiego rozwiązania z pewnością spowoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku oraz będzie technologią bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego. Cały projekt współfinansowany jest w 80% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, co stanowi wartość dofinansowania w kwocie ponad 1,5 mln zł. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca roku. Jak podkreśla wójt gminy Tomasz Antoniuk modernizacja budynku SP w Urszulinie i budynku użyteczności publicznej przy ul. Lubelskiej to dopiero początek, bowiem już opracowywana jest dokumentacja kompleksowej termomodernizacji szkół w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej oraz wszystkich świetlic wiejskich.

MLS