Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

To Bóg daje wzrost

Za tegoroczne plony rolnicy z diecezji siedleckiej dziękowali Bogu w czwartek, 8 września, w sanktuarium maryjnym w Woli Gułowskiej.

Zgromadzonych pielgrzymów i delegacje parafialne rolników powitał o. Mieczysław Jankowski – przeor klasztoru w Woli Gułowskiej. Bezpośrednio przed Eucharystią przy ołtarzu polowym ustawiła się procesja wieńców dożynkowych. Prezentacji wieńców oraz ich wykonawców dokonał ks. kan. Jan Romaniuk – diecezjalny duszpasterz rolników. W symbolice tegorocznych wieńców dominowały motywy eucharystyczne. Widoczne były również nawiązanie do beatyfikacji Jana Pawła II oraz szczególna cześć do Matki Bożej, wyrażona w obrazach Maryi czczonych w Polsce i diecezji siedleckiej.

Dziękczynnej Eucharystii za tegoroczne plony przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Jerzy Kalinka, ks. prałat Stanisław Zajko, ks. kan. Krzysztof Czyrka, ks. kan. Jerzy Grochowski, ks. kan. Janusz Grodek i ks. Jakub Charczuk.

– Dożynki to okazja do refleksji nad naszą pracą i naszymi produktami – mówił w homilii bp Kiernikowski. – Prawdziwy plon nie polega na naszym wysiłku, lecz jest dziełem Boga. Grozi nam dzisiaj propaganda wielkości i sukcesu. Rolnik wie, że sukces nie zależy od niego. Kto zgadza się być małym i potrafi służyć, odkrywa Pana, który wszystkiego mu udziela. Nie bój się przyjąć małości. W ten sposób zobaczysz, że Bóg w tobie działa i będziesz mógł tę tajemnicę życia przekazać swoim dzieciom. Rolnik wielokrotnie doświadcza własnej ograniczoności. To doświadczenie nie prowadzi go jednak do rezygnacji, ale mocą wiary w Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej otwiera się na działanie Boga. Świętując dożynki diecezjalne, wyrażamy naszą wdzięczność rolnikom za ich trud pracy na roli – nauczał biskup. Ponadto zachęcał wszystkich zebranych do lektury wydanych na początku września „Lineamentów” i aktywnego zaangażowania się w przygotowanie II Synodu Diecezji Siedleckiej.

– Tegoroczne zbiory uwarunkowane są w dużej mierze niesprzyjającą pogodą, która wystawiła naszą pracę na ciężką próbę. Skutki słabszych zbiorów prawdopodobnie odczujemy my wszyscy, którzy codziennie sięgamy po chleb. Dlatego tym bardziej trzeba dziękować Bogu za każdy zebrany kłos zboża – przyznał pan Tomasz, gospodarz z Adamowa. – Żniwa w tym roku były bardzo trudne. Główny problem stanowiły duże opady deszczu, które często uniemożliwiały zbiór dojrzałego i dobrego zboża – dodał pan Andrzej z Woli Gułowskiej.

W dożynkach diecezjalnych obok licznie zgromadzonych rolników udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych. Starostami dożynek diecezjalnych byli Ewa i Lech Małkowie z Radowca w gminie Radzyń Podlaski. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował dekanat radzyński oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, a oprawę muzyczną chór parafialny z Wohynia z organistą Piotrem Kornieckim.

Po zakończonej Eucharystii przez plac przed sanktuarium przeszła procesja eucharystyczna. Diecezjalne dziękczynienie za plony w Woli Gułowskiej zakończyło błogosławieństwo ziarna siewnego i wieńców dożynkowych. Poszczególne delegacje otrzymały również opracowany przez biskupa siedleckiego dokument „Lineamenta”.

ks. Mateusz Czubak