Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

To już 70 lat!

Miejska Biblioteka Publiczna świętowała jubileusz 70-lecia. Była to okazja nie tylko do podkreślenia roli placówki, jaką obecnie pełni w życiu kulturalnym miasta, ale również do podziękowania tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

W zimową środę, 16 stycznia 1946 r., Janina Bobrykowa, starannie cyzelując każdą literę, dokonała wpisu do księgi inwentarzowej włodawskiej biblioteki, rejestrując pod numerem pierwszym książkę Mariana Gawalewicza „Plotka” i rozpoczynając ewidencję księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna świętowała jubileusz 70-lecia. Była to okazja nie tylko do podkreślenia roli placówki, jaką obecnie pełni w życiu kulturalnym miasta, ale również do podziękowania tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

W zimową środę, 16 stycznia 1946 r., Janina Bobrykowa, starannie cyzelując każdą literę, dokonała wpisu do księgi inwentarzowej włodawskiej biblioteki, rejestrując pod numerem pierwszym książkę Mariana Gawalewicza „Plotka” i rozpoczynając ewidencję księgozbioru. Od tamtej pory minęło 70 lat, w czasie których placówka zmieniała nazwę, lokalizację, powstawały nowe działy, kolejne pokolenia bibliotekarzy odchodziły na zasłużoną emeryturę, dając szansę młodszym.

Biblioteczne przyjaźnie

17 grudnia – dokładnie 70 lat i 11 miesięcy od przyjętej daty rozpoczęcia działania biblioteki uroczyście uczczono kamienną rocznicę książnicy. Z tej okazjo zorganizowano XV Biblioteczne Spotkania Regionalne pt. „Biblioteczne przyjaźnie”. Patronat nad wydarzeniem objęli starosta włodawski Andrzej Romańczuk i burmistrz miasta Wiesław Muszyński.

Gości i przyjaciół MBP powitał jej dyrektor Jacek Żurawski, który następnie przypomniał dzieje najstarszej w mieście placówki kulturalnej. Wystąpienie ilustrowane bogatą prezentacją multimedialną pozwoliło przybliżyć gościom najważniejsze wydarzenia minionych 70 lat.

Kolejnym punktem programu były refleksje Joanny Chapskiej, instruktorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, na temat „Ewolucja czy rewolucja. Zmiany w bibliotekarstwie publicznym w ostatnich latach”.

Złote i srebrne odznaki

Jubileusz był okazją do wyróżnienia pracowników MBP. Złotą odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Anna Miszczak uhonorowała Małgorzatę Zińczuk i Ewę, a srebrną odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki Edytę Pietrzak (kierownik działu regionalnego) i Olgę Puś. Natomiast w imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej M. Zińczuk (sekretarz TPZW) i Łucja Pamulska (członek zarządu TPZW) wręczyły medal Zasłużony dla Towarzystwa: dyrektorowi MBP J. Żurawskiemu, E. Pietrzak, E. Krukowskiej, Wandzie Lubczyńskiej-Sawiak, O. Puś, Urszuli Panasiuk i Dorocie Garczyńskiej-Ślusarz.

Nie zabrakło też kwiatów, listów gratulacyjnych i życzeń zarówno dla samej jubilatki, jak i bibliotekarzy.

Spotkaniu towarzyszyły: wystawa z dziejów MBP we Włodawie „W drodze do SMO” i multimedialna prezentacja działań biblioteki w Galerii „Na Parterze”, kolekcja plakatów „Na afiszu” w Galerii „Na Piętrze” oraz ekspozycja „My z niego wszyscy – Henryk Sienkiewicz 1846-1916”.

MD