Kościół
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

To nie Kościół przeżywa kryzys

Rozmowa z ks. dr. Jerzym Dudą, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

Podczas swej pierwszej podróży apostolskiej, której celem była Brazylia i Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, rozpoczynający w 2013 r. pontyfikat papież Franciszek zauważył, że żyjemy dziś „nie tyle w epoce zmian, ile znajdujemy się w sytuacji zmiany epoki”. Remedium na duchowy głód charakteryzujący współczesny świat upatrywał w wewnętrznej przemianie, duszpasterskim i misyjnym nawróceniu wspólnoty wiernych i jej pasterzy. Być uczniem-misjonarzem - co to znaczy i jakie kroki narzuca wspólnocie Kościoła?

Kościół to bardzo bogata, święta i tajemnicza rzeczywistość. Wpisana w historię, a zarazem ją przekraczająca. Widzialna i duchowa. Zawiera w sobie doświadczenia ery męczenników, czasów katakumb, gotyckich katedr, tworzenia się zrębów nowej Europy, reformacji, rewolucji francuskiej, modernizmu, totalitaryzmu, rodzących się i umierających cywilizacji czy systemów politycznych. W tych wszystkich epokach Kościół pełnił powierzoną mu przez Chrystusa misję głoszenia, świadczenia i jednania człowieka z Bogiem. Zmieniają się czasy, ale nie zmienia się Kościół w swej istocie i swym powołaniu. Dziś wielu mówi o kryzysie Kościoła. Tak naprawdę to nie Kościół przeżywa kryzys, ale współczesny człowiek: często poraniony, oszukany, wykorzystany i rozgoryczony. Dlatego też papież Franciszek, wskazując na Kościół, przypomina, iż jest to „szpital”, gdzie dokonuje się zbawienna terapia – zarówno osób świeckich, jak i duchownych. W nim działa Boski Lekarz i są dostępne środki na ludzkie bóle i problemy. Jest on bowiem uświęcony przez Chrystusa, ale też uświęca tych, którzy do niego przychodzą. Wewnętrzna przemiana Kościoła będzie owocować ewangelizacją. Ten, kto osobiście odkryje źródło uzdrowienia: Miłość, Prawdę, Dobro, naturalnie będzie się nimi dzielił.

Kościół polski ma w sobie tę gotowość wychodzenia poza tradycyjne nauczanie i poza mury świątyń? Jest w stanie – zgodnie ze wskazaniami Franciszka – szeroko otwierać drzwi do nich?

Papież Franciszek jest przede wszystkim duszpasterzem. ...

Monika Lipińska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł