Kultura
Źródło: AD
Źródło: AD

Tradycje i zwyczaje

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbyły się zajęcia z edukacji regionalnej pod hasłem ,,Wielkanoc - tradycje i zwyczaje”, poświęcone przygotowaniom do najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Gośćmi wychowanków ośrodka byli artyści ludowi ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie im. Janusza Kalinowskiego. Inspiracją do zorganizowania spotkania stała się idea zaprezentowania gospodarzom wątków lokalnej kultury. Przybyli opowiadali o zwyczajach okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy w ich rodzinnych stronach. W części warsztatowej każdy z wychowanków mógł ozdobić tradycyjnym wzorem gotowane jajka. Odbyły się także warsztaty, w czasie których wykonywano ozdoby z papieru i bibuły oraz palmy wielkanocne. Wraz z innymi członkami STKN zajęcia prowadziła wiceprezes stowarzyszenia Barbara Litwiniuk. Spotkanie zorganizowały wychowawczynie internatu SOSW: Ewelina Lisiecka i Agnieszka Staniak.

Andrzej Dynkiewicz