Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Troska o honor

Bialskie obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja tradycyjnie już rozpoczęły się przy ścianie straceń. Tu zebrały się poczty sztandarowe reprezentujące instytucje państwowe, szkoły i organizacje.

Zgromadzonych powitał prezydent Andrzej Czapski. Wspominając okoliczności uchwalenia ustawy, zaznaczył, że dowiodła ona wielkiej dalekowzroczności Polaków. Pokazała, iż umiemy przewidzieć rozwój sytuacji i posiadamy zdolności do samoograniczenia się. – Dla dobra ojczyzny, teraźniejszości i przyszłości warto i trzeba poświęcić własne interesy oraz korzyści swojej grupy czy partii – podkreślił.

Jesteśmy rodzeństwem

Po podniesieniu flagi, odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości udali się do kościoła pw. św. Antoniego. Na czele przemarszu szła orkiestra dęta z IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica. Mszy św. w intencji ojczyzny przewodniczył proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego ks. Jacek Owsianka. W homilii o. ppłk Bogdan Augustyniak przypomniał, że pod krzyżem Jezusa wszyscy ludzie stali się rodzeństwem. W tamtym miejscu zostaliśmy także oddani Matce Bożej. Kaznodzieja mówił też o honorze i ojczyźnie. – Rodzimy się ludźmi, ale człowiekiem dopiero się stajemy. Honor, który gdzieś nam w historii zmalał i skarlał, nie stanowi już czegoś, co jest nośnikiem treści. Nie próbujemy stawiać naszego życia w ojczyźnie, w domu, małżeństwie i w relacjach z ludźmi pod kątem honoru – zaznaczył.

Biała z kotylionami

Kaznodzieja uświadamiał, że potrzeba wiele siły, by słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” stanowiły treść naszego życia. Przestrzegał, byśmy nie pozwolili sobie wmówić, że piękny patriotyzm jest szowinizmem. Podkreślał, że obrona Polski zaczyna się w sercu każdego rodaka.

Po Eucharystii wszyscy przeszli pod tablicę poświeconą Konstytucji 3 maja. Po złożeniu kwiatów zgromadzeni wysłuchali przemówienia przewodniczącego rady miasta Adama Wilczewskiego. Bialskim obchodom towarzyszyły wykłady, spotkania poetyckie i muzyczne oraz turnieje sportowe. W tym roku magistrat zrezygnował z rozdawania flag. Ich miejsce zajęły kotyliony. Tego dnia rozdano 500 biało-czerwonych ozdób.

AWAW