Kościół
Źródło: WWW.FOTOLIA
Źródło: WWW.FOTOLIA

Trzy doby, które są jednym świętem…

Choć Triduum Paschalne trwa 3 doby, to jednak powinniśmy na nie patrzeć jak na jedno wielkie święto - czas zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

Obchody Triduum Paschalnego rozpoczynają się w Wielki Czwartek w godzinach popołudniowych.

Wielki Czwartek

W godzinach wieczornych we wszystkich kościołach jest sprawowana uroczysta Eucharystia Wieczerzy Pańskiej. Wiodącym motywem jest ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To właśnie w Wielki Czwartek, w Wieczerniku, Chrystus uobecnił już swoją krzyżową Mękę. Słowa ustanowienia Eucharystii („Bierzcie i jedzcie… to jest Ciało Moje. Bierzcie i pijcie… to jest Krew Moja”) oraz kapłaństwa („To czyńcie na moją pamiątkę”) rozbrzmiewają przez wieki. Chrystus, umywający uczniom nogi, jest dla nas wzorem uniżenia się, miłości i służby bliźniemu – która to postawa powinna być wynikiem naszego zjednoczenia z Nim.

Po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości”, aż do Wigilii Paschalnej nie używa się organów i dzwonów. Natomiast po zakończeniu Eucharystii obnaża się ołtarz, zdejmując zeń obrus i lichtarze, a następnie w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Gesty te symbolizują mękę Chrystusa, Jego obnażenie z szat i pobyt w więzieniu.

Zechciejmy i my towarzyszyć Zbawicielowi w Jego cierpieniu. Podczas adoracji przy ciemnicy i w czasie wieczornej liturgii dziękujmy Mu za wielkie dary Jego miłości: Eucharystię, którą nas karmi i kapłanów, którzy mają władzę przemieniania chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. ...

Ks. Andrzej Adamski

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł